WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

O mięsieniu pełnego żołądka (Historia masażu)

W maju 1895 roku w Nowinach Lekarskich nr 5 ukazał się przedruk wykładu dr. Jana Cseri z Budape­sztu pt. O mięsieniu pełnego żołądka, wygłoszonego na 27 Zjeździe lekarzy i przyrodników węgierskich.

     Od kilku lat stosuje Cseri spo­sób zniesienia żołądka, polegający na tem, że 2-3 godziny po obiedzie, a więc o takim czasie masuje żołądek, gdy jeszcze jest po większéj części pokarmami wypełniony. Obecnie zdaje o tem sprawę na podstawie doświadczeń w stu przeszło przypadkach najrozmaitszych zboczeń czynności tego narządu.. Technika mięsienia brzucha odbywa się obecnie w sposób zupełnie szablonowy, jednako, czy chodzi o działanie na niedostatecznie sprawny żołądek, czy też na jelita. Tymczasem błędnem jest przypuszczanie, że przy takiem mięsieniu brzucha żołądek i jelita w równéj mierze biorą udział. Badaniem też na zwłokach wykazał Cseri, że przy tem w rzadkich tylko przypadkach masuje się i żołądek. Narząd, zwłaszcza jamisty, który chcemy masować, musi przedewszystkiem do pewnego stopnia być dostępnym ręce. Tymczasem masuje się zwykle rano lub wieczór, gdy żołądek jest próżny. Badając jednak położenie próżnego żołądka, przekonamy się, że jeśli nie ma rostrzeni lub zmiany położenia, tylko mały skrawek przedniéj ściany leży wolno, podczas gdy największa część żołądka wcale nie jest dostępną masującéj ręce. Zresztą wiadomo, że chorzy na żołądek zawsze po jedzeniu dostawają największych dolegliwości, uczucia rozdymania, pełności, ciśnienia, bólów i to wsku­tek niestosunku między ilością wprowadzonych pokarmów a sprawnością, żołądka, wdzięczniejszem więc jest wtedy właśnie te dolegliwości przez mięsienie. usuwać. Wyniki: Mięsienie peł­nego żołądka podczas trawienia pobudza ruch robaczkowy żołądka, podwyższa czynność wy­dzielania, usuwa szybko nagromadzone w żołądku gazy, sprawiając w ten sposób ulgę, w końcu działa uspakąjąco i ból kojąco. W ten sposób leczył Cseri 34 przypadki niedowładu i rozstrzeni żołądka, 28 przypadków niedomogi wydzielniczéj i 48 przypadków niestrawności nerwowéj. Technika mięsienia: w pierwszych dniach krótko i powierzchownie, po każdem mięsieniu spo­czynek (5-10 minut), poczem powolne podnoszenie się pacyenta dla zapobieżenia zawrotom głowy.

 

 

Źródło tekstu:

Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007

 

Artykuły

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii