WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W lipcu 1895 r. w Nowinach Lekarskich nr 7 ukazała się krótka notatka pt. Mięsienie przez laików napisana na podstawie informacji zamieszczonej w Wienner medicinische Presse 1895, No. 14 .

    

     Lekarze wiedeńscy przyjęli następującą propozycyję. Ze względu na sanitarne niebezpierzeństwa, na jakie wystawieni są chorzy przez mięsienie laików, na ciężką etyczną i gospodarską szkodę, jaką ponosi stan lekarski wskutek mięsienia laików, uprasza się wiedeńską izbę lekarską, by ona uznała za niegodne stanu lekarskiego: 1) Popieranie laików do wykonywania mięsienia w celach leczniczych, 2) nauczanie i wystawianie świadectw laikom o udzielaniu im nauki w mięsieniu i gimnastyce leczniczéj, 3) przyjmowanie odpowiedzialności wobec władz i publiczności za mięsienie i gimnastykę leczniczą, przez laików wykonywaną. (Tamże, No. 14).

 

Źródło tekstu:

Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007

 

Artykuły

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii