WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Tytuły i stopnie naukowe z zakresu masażu polskich uczonych

 

   W leksykonie masażu przedstawiono wykaz wszystkich tytułów i stopni naukowych oraz prac doktorskich z zakresu masażu wygłoszonych na polskich i zagranicznych uczeniach przez polskich uczonych.

   Na rozwój i popularyzację masażu miały i mają wpływ prace badawcze z tego zakresu tematycznego, których część wykorzystano jako rozprawy naukowe dla osiągnięcia przez te osoby tytułów i stopni naukowych.

 

 Profesury

 

1886

 

Zabłudowski Izydor
Profesor masażu Uniwersytetu w Berlinie, tytuł przyznano na podstawie dorobku naukowego z zakresu masażu.

 

 

Habilitacje

 

2015

 

→ dr Andrzejewski Waldemar

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego” (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).

 

 


Doktoraty

 

1882

 

Zabłudowski Izydor
Doktor medycyny z zakresu masażu na podstawie rozprawy naukowej pt. Materiały do zagadnienia działania masażu na ludzi zdrowych, wygłoszonej na Uniwersytecie w Berlinie.

 

 

 

1967

 

Siekierzyński Michał
Doktor nauk o wychowaniu fizycznym na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zachowanie się ciepłoty powierzchniowej ciała pod wpływem masażu ręcznego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

 

1974

 

Kiczyłło Paweł
Doktor nauk o wychowaniu fizycznym na podstawie rozprawy doktorskiej pt.  Wpływ masażu sportowego na rozluźnienie mięśni kończy dolnych i na wyniki w biegach średnich i długich biegaczy okręgu poznańskiego i kadry narodowej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

1984

 

→ Woźniewski Marek
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Usprawnianie kończyny górnej w przebiegu leczenia raka sutka u kobiet, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 

1986

 

 

Gieremek Krzysztof Ignacy
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zmiany reaktywności ruchowego układu nerwowego pod wpływem łaźni fińskiej i masażu podwodnego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu

 

 

1992→ Kassolik Krzysztof
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zmiany morfologiczne tkanki łącznej ścięgnistej zachodzące pod wpływem masażu klasycznego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.1999→ Andrzejewski Waldemar
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ mechanicznego odkształcania mięśni kończyn tylnych u szczurów, jako części składowej masażu, na obraz białokrwinkowy w krwi obwodowej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.2003→ Pędziwiatr Henryk
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu na zakres ruchów i sprawność poznawczą osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


 

 

 → Ciechomski Jarosław
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu na wybrane parametry metaboliczne po wysiłku fizycznym o intensywności wzrastajacej do maksymalnej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

2005

 

→ Zimmermann Arleta
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu limfatycznego na zapobieganie czynnościowym zaburzeniom kończyny górnej po leczeniu raka piersi, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 

2007

 

Opuchlik Anna
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Przydatność metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii, wygłoszonej w Wojskowo-Lekarskim Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi.

 

 

→ Pilch Urszula
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ rodzaju cyklu i sekwencji ucisku przerywanej kompresji pneumatycznej na wtórny obrzęk chłonny kończyny górnej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 


2008

→ Doś Janusz
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi, wygłoszonej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
→ Piątkowski Paweł
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ masażu klasycznego na impedancję tkankową organizmu człowieka, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 2013→ Prochowicz Zygmunt
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ocena skuteczności masażu leczniczego w usuwaniu objawów napięcia przedmiesiączkowego, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 2014→ Piątkowski Kamil
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zachowanie się bioimpedancji elektrycznej tkanek po różnych technikach masażu klasycznego, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

 

 Boberski Marek
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ masażu na krążenie mózgowe, aktywność kory mózgu oraz stan neurobehawioralny wcześniaków, wygłoszonej na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. 

 

 

2015

 

Trybulski Robert
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Fizykalne metody drenażu limfatycznego w regeneracji powysiłkowej mięśni przedramion, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 

 

Kłębokowska Ewa
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ocena efektywności masażu klasycznego i masażu próżniowego w redukcji lipodystrofii typu kobiecego, wygłoszonej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

 

2016

 

→ Mustafa Kamil

Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ wybranych form masażu międzywysiłkowego na lokalną wytrzymałość siłową, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 

 

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii