WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Tytuły i stopnie naukowe z zakresu masażu zagranicznych uczonych

 

 Titles and degrees from the massage of foreign scientists

 

W leksykonie masażu przedstawiono wykaz wszystkich tytułów i stopni naukowych oraz prac doktorskich z zakresu masażu wygłoszonych na polskich i zagranicznych uczeniach przez zagranicznych uczonych

 

1994

 

→ Chikly Bruno

Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Odkrycie limfy i techniki manualnego drenażu limfatycznego (The Discovery of Lymph and Manual Lymphatic Drainage Technique), wygłoszonej na Wydziale Medycznym Saint Antoine w Paryżu.

 

 

2009

 

→ Nováková Pavlína

Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt Wpływ masażu i odpoczynku biernego na regenerację mięśni po zastosowanym obciążeniu (Vliv masáže a pasivního odpočinku na zotavení svalu po aplikované zátěž), wygłoszonej na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Karola w Pradze.

 

 

 

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii