WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Łazowski Jan

Łazowski Jan (ur. 30 listopada 1927 w Luboniu k. Poznania, zm. 31 stycznia 2020 w ); prof. nadzw. dr hab. med., lekarz medycyny chorób wewnętrznych, specjalista medycyny psychosomatycznej z uwzględnieniem psychosomatycznych aspektów działania masażu leczniczego, specjalista rehabilitacji, medycyny fizykalnej z balneologią.

   Prof. nadzw. dr hab. med. Instytutu Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1993).

   W latach 1943–1945 należał do Szarych Szeregach konspiracyjnej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.

    Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego (1952).

   Od 1964 roku doktor medycyny, a od 1989 roku doktor habilitowany nauk medycznych.

   W latach 1952-1992 był oficerem Wojskowa Polskiego, pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu, w Sanatorium Wojskowym w Krynicy, gdzie awansował do stanowiska ordynatora i komendanta sanatorium oraz stopnia pułkownika, następnie w sanatorium w Ciechocinku i na Oddziale Rehabilitacji 4˚Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

   Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, od 1989 roku przewodniczący Wrocławskiego Oddziału tegoż Towarzystwa.

   W latach 1993-1999 Kierownik Zakładu na Wydziale Fizjoterapii oraz wykładowca promocji zdrowia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

   W latach 1993-2004 prowadził cykliczne wykłady w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

   W 1994 roku uhonorowany członkostwem Polskiej Akademii Medycyny, a w 1996 roku Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

 

    Od 1992 roku Certyfikowany Trener Grup Balintowskich.

   Od 1996 roku współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (PSB), należącego do Federacji Międzynarodowej, mającego na celu kształcenie relacji emocjonalno-informacyjnej między lekarzem a pacjentem.

    W 2018 roku został uhonorowany przez zarząd PSB nadaniem tytułu Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego za wkład i rozwój Intensywnego Treningu Balintowskiego oraz Stowarzyszenia.

   W latach 1997-2004 założyciel i redaktor naczelny czasopisma AWF i PTWF „Human Movement”, czołowego pisma naukowego WF w Polsce.

   W latach 1998- 2005 prowadził wykłady na studiach muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

   Członek zarządu Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
   Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego  Polskiej Akademii Medycyny
   Członek Towarzystwa im. Św Brata Alberta  i Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu.
   Członek redakcji czasopism naukowych: Balneologia Polska, Sztuka Leczenia.
  Prezes Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Wiceprezes Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

   W latach 2003-2006 Profesor nadzwyczajny w Kolegium Karkonoskim, Wydziału Edukacji Medycznej.

   Od 2003 roku  Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

   W latach 2006-2013 Kierownik Zakładu Nauk Społecznych, Katedry Nauk Podstawowych w Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

   Promotor rozprawy doktorskiej mgr Henryka Pędziwiatr pt. Wpływ masażu na zakres ruchów i sprawność poznawczą osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego, wygłoszonej w 2003 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

   Autor książek pt. Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej, Problemy psychosomatyczne w chorobie wieńcowej i nadciśnieniu, Badanie powiązań pomiędzy objawami choroby wrzodowej a osobowością.

    Autor opublikowanych ok. 80 prac z zakresu medycyny psychosomatycznej.

    Współautor Encyklopedycznego Słownika Rehabilitacji (1998).

    Autor podręcznika pt. Podstawy fizykoterapii z rozdziałem o masażu (2000),

   Członek Klubu „Ludzie Masażu".
    Nr karty członkowskiej 011/KLM/P/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001-2015
Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007
www.leksykonmasazu.pl (2012)

Źródło foto:

www.janlazowski.pl/nota-biograficzna/

 

 

Informacja o śmierci Leszka Magiery

W związku ze śmiercią właściciela strony Leszka Magiery, nie pojawiają się na niej nowe treści czytaj więcej czytaj więcej

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii