WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1ReklamaKLMPol690x160Piknik Nauczycieli Masażu

Jóźwik Sara

Jóźwik Sara

Jóźwik Sara Anna; magister fizjoterapii, masażystka, specjalistka z zakresu masażu medycznego, wykładowca akademicki masażu, instruktorka hipoterapii.

    Absolwentka studiów licencjackich (2012) i studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2014).

    W latach 2014-2015 fizjoterapeutka w Instytucie Rehabilitacji Sportowej RehaBursiewicz we Wrocławiu.

    W latach 2014-2016 stażystka w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Staż metodyczno-merytoryczny odbyła u mgra Henryka Pawlaka w zagadnieniach zespołu tkanki wiotkiej łącznej.

   Od 2015 roku asystentka w Centrum Edukacyjno-Profilaktycznym Zespołu Wiotkiej Tkanki Łącznej o.o Bonifratrów we Wrocławiu.

    Od 2015 roku współorganizator Konferencji Merytoryczno-Metodycznej w Szklarskiej Porębie dla psychologów, psychiatrów pediatrycznych i wychowawców domów dla dzieci z dysfunkcją układu nerwowego oraz wykładowca.

     Od 2016 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną MEDISUS funkcjonującą przy Klinice Masażu Medycznego o.o. Bonifratrów we Wrocławiu.

     Aktywna uczestniczka Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowych dla nauczycieli przedmiotu Masaż organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty:
- Masaż medyczny jako środek reedukacji czucia somatycznego na poziomie rdzenia kręgowego (20016),
- Korelacja filogenetyczna, czyli koordynacja topograficzna, jako podstawowa zasada w metodyce masażu medycznego w dysfunkcji aparatu wyprostnego stawu kolanowego (2017),
- Reedukacja czucia głębokiego aparatu wykonawczego układu oddechowego w dysfunkcji przepony (2017),
- Biologiczne odczyny ustroju człowieka powstałe w wyniku działania czynników fizycznych środowiska wodnego (2018).

        Aktywna uczestniczka konferencji, spotkań, kongresów i sympozjów z dziedziny masażu:
- II Konferencja „Masaż w Praktyce” zorganizowanej we Wrocławiu przez Serwis-Masażysta, wygłaszając referat nt. Masaż medyczny w reedukacji czucia głębokiego po urazach narządu ruchu (2016),
- V Konferencja „Spotkanie z Masażem” zorganizowanej przez Serwis-Masażysta w Warszawie, na której wygłosiła referat nt. Masaż medyczny jako lek (2016).

    Od 2017 roku  współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w europejskim projekcie TITAN - dotyczącym wspierania innowacji w sektorze zdrowia, szczególnie na rzecz technologii, innowacji i przemian zachodzących w procesie starzenia, przedstawiając następujące tematy:
-„Understanding of the Anging Process”,
- „Masaż medyczny w procesie terapii adiuwentowej w niewydolności układu oddechowego”,
- „Powięź jako receptor czucia somatycznego”.
 W 2017 roku uczestnik warsztatów Innowacji TITAN “Goog practises” w Amsterdamie nt. „Medical massage as a medicine in Geriatrics”, oraz w 2018 roku w Lądku Zdroju nt. „Best practises of balneology in geriatric age”.

 Wykładowca wraz z mgr Henrykiem Pawlakiem w Ogólnopolskim Collegium Masażu Medycznego powołanym z inicjatywy dr Pawła Piątkowskiego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Inauguracja działalności Collegium nastąpiła 13 października 2017 roku. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli masażu, a jej celem jest podnoszenie kwalifikacji i poznanie najnowszych osiągnięć w stosowaniu masażu w jednostkach chorobowych.

    Członek Klubu „Ludzie Masażu"
      Nr karty członkowskiej 152/KLM/P/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl 2017
Magiera Leszek. 2017. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. Bio-styl, Kraków

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejŚrodki poślizgowe 2

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii