WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
ReklamaKLMPol690x160biorelaxlurgushabys1

Dokumentacja zabiegów masażu

Dokumentacja zabiegów masażu

Dokumentacja zabiegów masażu (karta zabiegowa); zapis planowania i realizacji zabiegów z zakresu masażu leczniczego. Podstawą rozpoczęcia masażu jest skierowanie od lekarza prowadzącego, które winno zawierać: pieczęć instytucji kierującej (nazwa przychodni lub gabinetu lekarskiego), datę, nazwisko i imię chorego, rok urodzenia (wiek), rozpoznanie główne, schorzenia współistniejące, rodzaj zleconego masażu, część lub części ciała przeznaczone do masowania, czas i częstotliwość zabiegów, liczbę zabiegów, czytelny podpis lekarza kierującego na zabieg i jego pieczęć. Karta zabiegowa (karta zabiegów masażu) stanowi dokument przedstawiający przebieg realizacji zabiegów oraz ocenę usprawniania leczniczego. Karta masażu powinna zawierać: imię i nazwisko chorego, rok urodzenia (wiek), rozpoznanie, rodzaj zastosowanego masażu, liczbę porządkową zabiegu, datę zabiegu, część lub części ciała masowane, czas zabiegu, uwagi masażysty o postępach pacjenta w rehabilitacji oraz inne uwagi. W gabinecie masażu obowiązuje prowadzenie ewidencji masowanych pacjentów i wykonanych zabiegów, tzw. księgi ewidencji, w której rejestruje się osoby masowane w kolejności zgłaszania się na zabiegi. Księga ewidencji winna zawierać: liczbę porządkową, nazwisko i imię, datę zgłoszenia się na zabiegi, rozpoznanie, rodzaj stosowanego masażu i datę zakończenia zabiegów. Wideo rejestracja to nowa forma dokumentowania pracy masażysty, tzw. alibi moralności masażysty, która coraz częściej jest stosowana w gabinetach masażu na całym świecie.. W dobie rozbudowanych aż do absurdu ustaw o molestowaniu seksualnym masażyści będą narażeni na nieuczciwych pacjentów (klientów), którzy pod pretekstem niewłaściwego zachowania masażysty będą chcieli wyłudzić pokaźne sumy od ubezpieczającej go firmy. Przed rozpoczęciem zabiegu masażysta ma obowiązek poinformować osobę masowaną, że cały zabieg będzie rejestrowany na CD lub dysku twardym i musi napisać oświadczenie dla pacjenta (klienta), że treści zapisane na nośnikach elektronicznych nie będą publicznie odtwarzane. Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty zawierające informacje o osobie masowanej są objęte tajemnicą zawodową i prawnie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i dlatego muszą być należycie chronione.

 

                                                           SKIEROWANIE NA MASAŻ LECZNICZY
 

Imię i nazwisko chorego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok urodzenia (wiek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozpoznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uwagi o schorzeniach współistniejących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zalecany rodzaj masażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Część ciała objęta masażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czas zabiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liczba zabiegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 

                                                                                                Pieczęć i podpis lekarza

 

 

                                                                         KARTA MASAŻU


Imię i nazwisko chorego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok urodzenia (wiek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozpoznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodzaj masażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lp /  Data zabiegu / Część ciała masowana / Czas zabiegu Uwagi o postępach w rehabilitacji / Inne uwagi
1.
2.
3.
4
.
 

 

                                                                          KSIĘGA EWIDENCJI

Lp /  Imię i nazwisko / Data zgłoszenia / Rozpoznanie / Rodzaj stosowanego masażu / Data zakończenia zabiegów
1.
2.
3.
4
.
 

 

 

 

Źródło:

Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001.

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii