WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Cabak Anna

Cabak Anna Maria; prof. nadzw. doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, specjalista z masażu leczniczego, autor publikacji naukowych z masażu, zasłużony akademicki nauczyciel masażu.

   Absolwentka kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1995).

    Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Pozytywne mierniki zdrowia i wybrane zachowania prozdrowotne dzieci niewidomych i słabowidzących, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (2001).

 

    Doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci zwartego cyklu sześciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych po otrzymaniu stopnia doktora, objętych wspólnym tytułem pt. „Wzmocnienie zdrowia psychofizycznego w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa” (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2018).

    W latach 1996 - 1998 fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych Tęcza w Warszawie.

    Od 1998 roku asystent, potem adiunkt i kolejno starszy wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

    Od 1998 roku wykładowca masażu na studiach licencjackich i magisterskich różnych uczelni.

    W latach 2002 - 2012 z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Fizjoterapia Polska, a od 2013 roku członek Rady Naukowej czasopisma Complementary Alternative Medicine in Science (Agencja Wydawnicza Medsportpress) w Warszawie.

    W latach 2006 - 2008 adiukt w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

    Od 2008 roku organizuje i prowadzi kursy doskonalące z masażu klasycznego i innych form alternatywnych.

    W latach 2008-2009 adiunkt w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Podkowie Leśnej.

    W latach 2008 - 2010 kierownik projektu badawczego pt. Stan zdrowia psychicznego w zespołach bólowych kręgosłupa, zrealizowanego na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

    W latach 2008 - 2012 wykonawca Międzynarodowego Projektu Badawczego pt. Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych zrealizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

    W 2010 roku odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za pracę dydaktyczną i publikacje naukowe.

     Uczestnik kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych:
- Masaż leczniczy i kosmetyczny w ujęciu sprężystego odkształcania tkanek (2008-2012),
- Międzynarodowe szkolenie nauczycieli akademickich z zakresu teorii i praktyki stosowania i nauczania terapii zajęciowej (European Network of Occupational Therapy in Higher Education - ENOTHE certificate of Teacher Training in OT) - 90ECTS (2009-2012),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli - Erasmus Teacher Training, ESSA Estoril, Portugalia, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii (2012),
- Przedsiębiorczy Pracownik Naukowy - zarządzanie badaniami naukowymi, komercjalizacja prac B+R (2012-2013),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli - Erasmus Teacher Training, Uniwersytet Walencja, Hiszpania, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii w tym masażu (2013),
- Tradycyjny Masaż Tajski, certyfikowany przez President of Thai Traditional Medical Services Society (2014),
- Problem Based Learning in Practice – PBL (2014),
- Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – IFC (2014),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli/ Erasmus Teacher Training, Medipol University, Wydział Fizjoterapii, Istanbuł, Turcja, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii w tym masażu (2014).

    Uczestnik zagranicznych praktyk zawodowych:
- Metropol University - Kopenhaga (2011),
- Erasmus Mobil Teacher Trening - Lisbona-Estoril (2012),
- Erasmus Mobil Teacher Treaning - University of Valencia (2013),
- Medipol University - Istambuł (2014).

    Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (w-ce prezes oddziału Mazowieckiego), Polskiego Towarzystwa Antropologii.

    Aktywny uczestnik kongresów, konferencji i sympozjów:
- Interdyscyplinarne Kongresy Naukowe organizowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Redakcję czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (2004-2012),
- Międzynarodowe Konferencje Naukowe pt. Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat szkoły Prof. Andrzeja Seyfrieda, organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (2011-2014),

    Aktywny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowych dotyczących roli masażu w ujęciu medycznym, w kosmetologii i odnowie biologicznej, organizowanych przez Policealną Szkołę Medyczną nr 2, a później przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty:
- VIII Konferencja - Ocena termowizyjna ocieplenie skóry po masażu klasycznym i po masażu gumową bańką leczniczą w zespołach przeciążenowych dolnego odcinka kręgosłupa (2014),
- IX Konferencja - Koncepcja masażu na krześle Chair massage w świetle literatury naukowej. Wady i zalety. Czy tylko moda? (2015),
- X Konferencja - Ocena algometryczna zmian poziomu progu bólu po masażu na krześle u pracowników biurowych (2016),
- XI Konferencja - Wpływ masażu tkanek głębokich na elastyczność struktur taśmy powierzchownej tylnej (2017),

- XII Konferencja - Propozycja programu wspomagania leczenia zespołów bólowych kręgosłupa (2018).

     Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym i masażu, m.in.
- Ocena skuteczności klasycznego masażu wykonywanego przez partnera w łagodzeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych. Fizjoterapia Polska, 2012; nr 4, s. 379-387,
- Application of thermal imaging in the assessment of skin warming after Classic massage and Cupping massage. A pilot study. Complementary Alternative Medicine in Science, 2013, nr 1, s. 55-59,
- Koncepcja alternatywnego masażu Chair massage i ocena jego znajomości wśród fizjoterapeutów. Polski Przegląd Rehabilitacji/ Polish Journal of Rehabilitation Research, 2014, nr 1, s. 15-17,
- Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa. Wychowanie Fizyczne i Sport. Physical Education and Sport. 2015, T. 59, z. 1, s. 81,
- Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish Journal of Sports Medicine, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163,
- Koncepcja masażu na krześle w miejscu pracy jako profilaktyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2016, Vol. 18, no. 3, s. 279-288,
- Preventive chair massage with algometry to maintain psychosomatic balance in white collar workers. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017,
- Koncepcja masażu na krześle w miejscu pracy jako profilaktyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2017, Vol. 19, Suppl. 1, s. 19.

    W latach 2014-2016 w ramach działalności statutowej AWF w Warszawie realizuje projekt badań pt. Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa.

 

    W kwietniu 2018 roku na XII Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowej, pt Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii” została uhonorowana przez Redakcję leksykonmasazu.pl przyznaniem tytułu "Dobra Masażystka" za "pracę na rzecz konsolidacji środowiska masażystów i poprawy jakości edukacji masażystów w Polsce" i otrzymała statuetkę oraz dyplom.

     Członek Klubu „Ludzie Masażu”
         Nr karty członkowskiej 059/KLM/P/2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

Źródło foto
www.awf.edu.pl

 

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii