WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1ReklamaKLMPol690x160Piknik Nauczycieli Masażu

Cabak Anna

Cabak Anna Maria; prof. nadzw. doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, specjalista z masażu leczniczego, autor publikacji naukowych z masażu, zasłużony akademicki nauczyciel masażu.

   Absolwentka kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1995).

    Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Pozytywne mierniki zdrowia i wybrane zachowania prozdrowotne dzieci niewidomych i słabowidzących, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (2001).

 

    Doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci zwartego cyklu sześciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych po otrzymaniu stopnia doktora, objętych wspólnym tytułem pt. „Wzmocnienie zdrowia psychofizycznego w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa” (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2018).

    W latach 1996 - 1998 fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu dla Dzieci Niepełnosprawnych Tęcza w Warszawie.

    Od 1998 roku asystent, potem adiunkt i kolejno starszy wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

    Od 1998 roku wykładowca masażu na studiach licencjackich i magisterskich różnych uczelni.

    W latach 2002 - 2012 z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Fizjoterapia Polska, a od 2013 roku członek Rady Naukowej czasopisma Complementary Alternative Medicine in Science (Agencja Wydawnicza Medsportpress) w Warszawie.

    W latach 2006 - 2008 adiukt w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

    Od 2008 roku organizuje i prowadzi kursy doskonalące z masażu klasycznego i innych form alternatywnych.

    W latach 2008-2009 adiunkt w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Podkowie Leśnej.

    W latach 2008 - 2010 kierownik projektu badawczego pt. Stan zdrowia psychicznego w zespołach bólowych kręgosłupa, zrealizowanego na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

    W latach 2008 - 2012 wykonawca Międzynarodowego Projektu Badawczego pt. Wpływ cykli kształcenia studentów fizjoterapii na kształtowanie się ich postaw zawodowych zrealizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

    W 2010 roku odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za pracę dydaktyczną i publikacje naukowe.

     Uczestnik kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych:
- Masaż leczniczy i kosmetyczny w ujęciu sprężystego odkształcania tkanek (2008-2012),
- Międzynarodowe szkolenie nauczycieli akademickich z zakresu teorii i praktyki stosowania i nauczania terapii zajęciowej (European Network of Occupational Therapy in Higher Education - ENOTHE certificate of Teacher Training in OT) - 90ECTS (2009-2012),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli - Erasmus Teacher Training, ESSA Estoril, Portugalia, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii (2012),
- Przedsiębiorczy Pracownik Naukowy - zarządzanie badaniami naukowymi, komercjalizacja prac B+R (2012-2013),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli - Erasmus Teacher Training, Uniwersytet Walencja, Hiszpania, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii w tym masażu (2013),
- Tradycyjny Masaż Tajski, certyfikowany przez President of Thai Traditional Medical Services Society (2014),
- Problem Based Learning in Practice – PBL (2014),
- Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – IFC (2014),
- Międzynarodowy program szkoleniowy dla nauczycieli/ Erasmus Teacher Training, Medipol University, Wydział Fizjoterapii, Istanbuł, Turcja, szkolenie, wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych w zakresie fizjoterapii w tym masażu (2014).

    Uczestnik zagranicznych praktyk zawodowych:
- Metropol University - Kopenhaga (2011),
- Erasmus Mobil Teacher Trening - Lisbona-Estoril (2012),
- Erasmus Mobil Teacher Treaning - University of Valencia (2013),
- Medipol University - Istambuł (2014).

    Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (w-ce prezes oddziału Mazowieckiego), Polskiego Towarzystwa Antropologii.

    Aktywny uczestnik kongresów, konferencji i sympozjów:
- Interdyscyplinarne Kongresy Naukowe organizowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Redakcję czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (2004-2012),
- Międzynarodowe Konferencje Naukowe pt. Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat szkoły Prof. Andrzeja Seyfrieda, organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (2011-2014),

    Aktywny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowych dotyczących roli masażu w ujęciu medycznym, w kosmetologii i odnowie biologicznej, organizowanych przez Policealną Szkołę Medyczną nr 2, a później przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty:
- VIII Konferencja - Ocena termowizyjna ocieplenie skóry po masażu klasycznym i po masażu gumową bańką leczniczą w zespołach przeciążenowych dolnego odcinka kręgosłupa (2014),
- IX Konferencja - Koncepcja masażu na krześle Chair massage w świetle literatury naukowej. Wady i zalety. Czy tylko moda? (2015),
- X Konferencja - Ocena algometryczna zmian poziomu progu bólu po masażu na krześle u pracowników biurowych (2016),
- XI Konferencja - Wpływ masażu tkanek głębokich na elastyczność struktur taśmy powierzchownej tylnej (2017),

- XII Konferencja - Propozycja programu wspomagania leczenia zespołów bólowych kręgosłupa (2018).

     Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym i masażu, m.in.
- Ocena skuteczności klasycznego masażu wykonywanego przez partnera w łagodzeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet ciężarnych. Fizjoterapia Polska, 2012; nr 4, s. 379-387,
- Application of thermal imaging in the assessment of skin warming after Classic massage and Cupping massage. A pilot study. Complementary Alternative Medicine in Science, 2013, nr 1, s. 55-59,
- Koncepcja alternatywnego masażu Chair massage i ocena jego znajomości wśród fizjoterapeutów. Polski Przegląd Rehabilitacji/ Polish Journal of Rehabilitation Research, 2014, nr 1, s. 15-17,
- Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa. Wychowanie Fizyczne i Sport. Physical Education and Sport. 2015, T. 59, z. 1, s. 81,
- Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish Journal of Sports Medicine, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163,
- Koncepcja masażu na krześle w miejscu pracy jako profilaktyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2016, Vol. 18, no. 3, s. 279-288,
- Preventive chair massage with algometry to maintain psychosomatic balance in white collar workers. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017,
- Koncepcja masażu na krześle w miejscu pracy jako profilaktyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2017, Vol. 19, Suppl. 1, s. 19.

    W latach 2014-2016 w ramach działalności statutowej AWF w Warszawie realizuje projekt badań pt. Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa.

 

    W kwietniu 2018 roku na XII Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowej, pt Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii” została uhonorowana przez Redakcję leksykonmasazu.pl przyznaniem tytułu "Dobra Masażystka" za "pracę na rzecz konsolidacji środowiska masażystów i poprawy jakości edukacji masażystów w Polsce" i otrzymała statuetkę oraz dyplom.

     Członek Klubu „Ludzie Masażu”
         Nr karty członkowskiej 059/KLM/P/2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

Źródło foto
www.awf.edu.pl

 

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejŚrodki poślizgowe 2

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii