WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxLurgushabys1MaciekReichel

Wykaz publikacji z zakresu masażu leczniczego

 

Woźniewski M., Bębenek M.: Leczenie obrzęku limfatycznego kończyny górnej za pomocą automatycznie sterowanej, pneumatycznej kompresji, u chorych po odjęciu sutka z powodu raka.
Pamiętnik LI Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź 1983, 661-664.

Podgóski T.: Znaczenie niektórych środków odnowy biologicznej w procesie treningu sportowego.
Kultura Fizyczna, 1984, nr 1-2.

Zagrobelny Z., Woźniewski M., Raczkowski Z.: Aparat do pneumatycznego leczenia niezapalnych obrzęków kończyn.
Problemy Techniki w Medycynie, 1986, 17, 1, 55-61.

Zagrobelny Z., Woźniewski M., Raczkowski Z.: Przyrząd do masażu.
Biuletyn Urzędu Patentowego, 1986, 14, 10, 5-6.

Woźniewski M.: Wyniki leczenia obrzęku chłonnego kończyny górnej za pomocą masażu pneumatycznego.
Polski Tygodnik Lekarski, 1986, 41, 20, 655-658.

Woźniewski M.: Usprawnianie kończyny gónej w przebiegu leczenia raka sutka u kobiet.
Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 1986, 20, 49-118.

Woźniewski M.: Usprawnianie chorych z obrzękiem chłonnym kończyny górnej po odjęciu sutka z powodu raka. Postępy Rehabilitacji, 1987, 1, 3-4, 41-48.

Skolimowski T., Bibrowicz K., Kassolik K.: Wpływ masażu klasycznego części tylnej tułowia na poprawę wybranych wskaźników wentylacji płuc u pacjentów z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa w odcinku piersiowym.
Materiały IX kongresu Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988, 37-42. Okres od XIX do XXI w. 193

Woźniewski M.: 7-years experiences in treatment with an intermittent pneumatic compression of the secondary lymphedema of the upper extremity.
Phlebology, 1989, 1, 579-581.

Gieremek K.: Eff ects of underwater massage on the responsiveness of the motoric neural system. Tytuł polski: Wpływ masażu podwodnego na reaktywność ruchowego układu nerwowego.
Biology of Sport, 1990, vol. 7, nr 1, 53-63.

Gieremek K., Saulicz E., Nowotny J.: Lokalne i reflektoryczne zmiany temperatury skóry pod wpływem wybranych zabiegów fizykalnych.
Postępy Rehabilitacji, 1991, tom 5, zeszyt 3.

Woźniewski M.: Własna metoda fizjoterapii chorych z wtórnym obrzękiem chłonnym kończyny górnej.
Pamiętnik X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 1991, 168-172.

Woźniewski M.: Znaczenie przerywanego masażu pneumatycznego w leczeniu wtórnego obrzęku chłonnego kończyny górnej.
Polski Tygodnik Lekarski, 1991, 30-31, 550-552.

Woźniewski M.: Skuteczność zachowawczego leczenia wtórnych obrzęków chłonnych kończyny górnej zależnie od czasu ich trwania.
Wiadomości Lekarskie, 1991, 15-16, 557-561.

Woźniewski M.: Wczesne i odległe wyniki kompleksowego usprawniania chorych z wtórnym obrzękiem chłonnym kończyny górnej.
Studia i Monografie AWF Wrocław, 1991, 24.

 

Kiljański M., Piątkowski P.: Fizjoterapia w procesie leczenia złamań kości za pomocą stabilizatorów zewnętrznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 1991, nr 1.

Gieremek K., Żmudzka-Wilczek E., Socha A.: Wyciąg szyjny wibracyjny w postępowaniu usprawniającym chorych na spondylozę szyjnego odcinka kręgosłupa. W: Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia.
Sympozjum międzynarodowe: materiały pokonferencyjne – Katowice AWF, 1993, cz. 1., 437-448.

Pawelec R., Lipnicki W.: Ocena wpływu masażu sportowego na wybrane cechy osobowości
XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Spała, 14-16 X 1993 Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 1993. - S.187.

Gieremek K., Mierzawa W., Białek M.: Zachowanie się lokalnej pobudliwości nerwowomięśniowej po zastosowaniu różnych technik masażu leczniczego.
Postępy Rehabilitacji, 1994, 275-281.

Saulicz E., Nowotny J., Gieremek K., Rudzińska A.: Miejscowe i konsensualne zmiany temperatury skóry po zastosowaniu niektórych zabiegów fizykalnych.
Postępy Rehabilitacji, 1994, 259-266.

Lipnicki W., Pawelec R.: Ocena wpływu masażu sportowego na wybrane cechy osobowości
Medycyna Sportowa, 1994, 42, s.16-17, tab. bibliogr. 15 poz.

Paroń M.: Budowa i funkcja układu chłonnego a warunki wykonania masażu leczniczego.
„Fizjoterapia”, 1995, tom 3, nr 1.5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 194.

Woźniewski M.: Rola i metody fi zjoterapii w leczeniu chorych z obrzękami chłonnymi kończyn.
Fizjoterapia, 1995, 2, 10-14.

Woźniewski M., Pilch U., Jezierski Cz.: Physiotherapy of the patients with lower extremities lymphedema. Phlebology, 1995, Suppl. 1, 1051-1053.

Rożek-Mróz K., Andrzejewski W., Kassolik K.: Th e infl uence of massage and kinesitherapy on pulmonary function aft er a radical treatment of brest cancer.
Th e European Journal of Cancer”, 1997, vol 53, 324.

Kocjan P., Ewert A.: Przedstartowy masaż grzbietu w wersji stymulującej i tonującej jako oddziaływanie na emocjonalne stany przedstartowe u sportowców.
Medycyna Sportowa, 1998, nr 87, 24-27.

Kassolik K.: Czym jest masaż medyczny?
Fizjoterapia, 1998, vol.6, nr 1-2, 63-64.

Woźniewski M.: Fizjologiczne podstawy fi zjoterapii chorych z obrzękami chłonnymi kończyn.
Fizjoterapia, 1998, 4, 28-31.

Podgórski T.: Masaż aromaterapeutyczny – panaceum na stres.
Aromaterapia, 1999, nr 1.

Kassolik K., Andrzejewski W., Piłat M.: Zmiany percepcji kinestetycznej w wyniku zastosowania masażu w formie wibracji.
http://www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 2.

 

Pędziwiatr H.: Masaż i psychoterapia.
Gestalt: dwumiesięcznik, 2000, nr 3/4, s. 29-32.

Kassolik K., Andrzejewski W., Salak T.: Wpływ masażu medycznego na bolesność bocznego przedziału stawu łokciowego – łokieć tenisisty.
http://www.upol.cz/fyzioterapie, 2000, Vol. 1, nr 3.

Kassolik K., Nowak B.: Masaż medyczny w leczeniu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, Vol. 2, nr 1, 55-7.

Kassolik K., Nowak B., Andrzejewski W.: Masaż medyczny jako jeden ze sposobów leczenia zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, Vol.2, nr 4, 519-522.

Mizera A., Widyma M., Kassolik K.: Określenie zależności między masażem wibracyjnym a elektryczną pobudliwością mięśni.
http://www.upol.cz/fizioterapie, 2000, Vol. 1, nr 2.

Steciwko A., Kassolik K.: Masaż medyczny w bólach dolnego odcinka kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna”, 2000, 2, 378-9.Okres od XIX do XXI w. 195

Steciwko A., Kassolik K.: Masaż medyczny w przypadkach zmian krzywizny odcinka szyjnego kręgosłupa.
Polska Medycyna Rodzinna, 2000, 2, 379-80.

Mucha D.: Refleksoterapia i jej zastosowanie dla potrzeb wychowania zdrowotnego. (W:) Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne.
Politechnika Radomska. Radom 2001, 434-437.

Woźniewski M., Jasiński R., Pilch U., Dąbrowska G.: Complex physical therapy for lymphoedema of the limbs. Physiotherapy, 2001, 87, 5, 252-256.

Doś J., Woźniewski M., Górska-Doś M.: Podstawowe zasady kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęków limfatycznych kończyn. Biospołeczne skutki mastektomii. AWF Poznań 2001, 59-68.

Kassolik K., Krawiecka-Jaworska E., Andrzejewski W.: Próba oceny wspomagającego leczenia za pomocą masażu medycznego w łagodnym przeroście stercza.
Polska Medycyna Rodzinna”, 2001, (3) 4. 327-329.

Podgórski T.: Prawdy i mity o masażu aromaterapeutycznym.
Aromaterapia, 2002, nr 3.

Kassolik K., Ratajczak B., Andrzejewski W., Steciwko A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Nowak B.: Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 117-120.

Ratajczak B., Kassolik K., Andrzejewski W., Demidaś A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Steciwko A., Nowak B.: Wstępna ocena skuteczności wykorzystania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 121-124.

Kassolik K., Andrzejewski W., Steciwko A., Apoznański W., Szydełko T., Jaworska-Krawiecka E., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M., Brzozowski M., Zosuł G.: Wstępna ocena skuteczności masażu medycznego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 185-189.

Kassolik K., Andrzejewski W., Apoznański W., Szydełko T., Steciwko A., Jaworska- Krawiecka E., Brzozowski M.: Masaż medyczny jako środek fizjoterapeutyczny w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego.
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002, 4, 191-194.

Kassolik K., Andrzejewski W., Sawicki Z.: Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym.
Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 3, 281-286. 5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 196

Andrzejewski W., Kassolik K., Kowalski S., Piątkowski P.: Skuteczności masażu leczniczego u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 17-19.

Steciwko A., Kassolik K., Andrzejewski W., Niemiec J., Trzęsicka E.: Wpływ masażu klasycznego na wspomaganie zachowawczego, nie farmakologicznego leczenia nadwagi i otyłości.
Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2003, 12 Suppl. 1, 37-42.

Andrzejewski W., Kassolik K., Schulz T., Piątkowski P.: Ocena skuteczności masażu leczniczego i zabiegów fizykalnych u chorych z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2003, 1, 49, 13-16.

 

Pędziwiatr H.: Rola emocji w powstawaniu zaburzeń somatycznych i możliwość terapeutycznego oddziaływania masażu medycznego na czynnik emocjonalny.
Terapia Fizykalna, 2003, 3/4, s. 7-12.

Andrzejewski W., Witkowski T., Kassolik K., Ponikowski P.: Wpływ masażu medycznego na zmienność rytmu serca zdrowych osób.
Fizjoterapia, 2003, 11, 52-56.

Andrzejewski W., Witkowski T., Kassolik K.: Masaż medyczny w przewlekłych zespołach bólowych układu ruchu a zmienność rytmu serca oceniana w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera.
Fizjoterapia, 2003, 11, 23-26.

Gieremek K., Rojczyk-Chmarek J., Śliwiński Z.: Elektrostymulacja postępem w fizjoterapeutycznym leczeniu obrzęków chłonnych.
Fizjoterapia Polska, 2003, vol. 2 nr 4, 300-305.

Gieremek K., Saulicz E., Śliwiński Z., Grygorowicz M., Socha A., Kubacki K.: Nowy rodzaj trakcji szyjnej wytwarzającej drgania mechaniczne (wibracje) w terapii kompleksowej chorych ze spondylozą szyjnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2003, vol. 3, nr 2, 99-105.

Ratajczak B., Kassolik K., Andrzejewski W., Steciwko A., Tyraka-Gomułkiewicz D., Bujnowska-Fedak M.: Próba zastosowania masażu medycznego w leczeniu nietrzymania moczu.
Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 2, 169-172.

Ciechomski J., Karolkiewicz J., Kasprzak Z., Szcześniak Ł.: Wpływ masażu klasycznego na stres oksydacyjny indukowany maksymalnym wysiłkiem fizycznym.
Fizjoterapia Polska”, 2004, t. 4, nr 2, 167-175.

Podgórski T.: Akupresura w masażu aromaterapeutycznym.
Aromaterapia, 2004, nr 3.

Steciwko A., Pawlak H., Kassolik K.: Rola masażu medycznego w fizjoterapii.
Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 3, 1352-1356.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Piątkowski P.: Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 28-35. Okres od XIX do XXI w. 197

Kassolik K., Andrzejewski W., Chołodecki D., Steciwko A.: Masaż medyczny w leczeniu niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa. „
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 107-111.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Piątkowski P.: Ocena efektywności masażu medycznego osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta.
Kwartalnik Ortopedyczny”, 2004, 4, 56, 1230-1043.

Trzęsicka E., Kassolik K., Andrzejewski W., Piątkowski P.: Wpływ masażu medycznego na odczucia bólowe osób z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2004, 1, 53, 286-289.

Kassolik K., Andrzejewski W., Sobiech K., Trzęsicka E.: Ocena efektywności masażu medycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie wybranych parametrów biochemicznych.
Fizjoterapia, 2004, 12, 38-43.

Andrzejewski W., Kassolik K.: Wpływ masażu na obraz białokrwinkowy we krwi obwodowej.
Fizjoterapia Polska, 2004, 4, 369-377.

Bujnowska-Fedak M., Kassolik K., Steciwko A.: Zastosowanie metody elektrostymulacji i masażu medycznego w leczeniu zachowawczym chorych z nietrzymaniem moczu.
Polska Medycyna Rodzinna, 2004, 6, 3, 1357-1361.

Andrzejewski W., Kassolik K., Halski T., Tomdio A.: Wpływ wykonywania zawodu masażysty na sprawność czucia powierzchownego.
Fizjoterapia, 2005, 2, 13, 76-80.

Piątkowski P., Olszewski J., Repetowski M.: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii pod redakcją prof. dr hab. med. Jurka Olszewskiego, Medicapress, 2005, VIII rozdział – Fizykoterapia i masaż w otorynolaryngologii.

Podgórski T.: Masaż aromaterapeutyczny w kinezyterapii.
Aromaterapia, 2005, nr 4.

Bujnowska-Fedak M., Pirogowicz I., Grata-Borkowska U., Kassolik K., Pisula A., Steciwko A.: Ocena skuteczności leczenia farmakologicznego i metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zachowawczym kobiet z nietrzymaniem moczu w praktyce lekarza rodzinnego.
Family Medicine and Primary Care Review”, 2005, 7, 4, 915-921.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Ostrowska B.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku.
Fizjoterapia Polska”, 2005, 5, 201-206.5.5. Polskie publikacje i rozprawy naukowe 198

Andrzejewski W., Kassolik K., Stodółka J., Marcinkowski Ł., Mucha A., Migasiewicz J., Błach W.: Ocena dolegliwości bólowych narządu ruchu występujących u studentów Akademii Wychowania Fizycznego.
Medycyna Sportowa, 2005, 21, 358-365.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Pisula A.: Zastosowanie masażu medycznego w terapii zespołu bólowego po mastektomii.
Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 334-338.

Kassolik K., Andrzejewski W., Kaczmarski T., Trzęsicka E.: Masaż leczniczy w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia, 2005, 13, 53-60.

Kassolik K., Pawlak H., Andrzejewski W.: Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym.
Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 406-410.

Kowacka B., Ciejka E., Gorąca A.: Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu.
Folia Medica Łodziemksa, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115.

 

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Grygorowicz-Cieślik H.: Masaż klasyczny w terapii bólów krzyża.
Medycyna Manualna 2005, 9, 3 i 4, s. 7.

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Gregorowicz Cieślik H.: Masaż klasyczny i aromaterapeutyczny w bólach kręgosłupa.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego 2005, 3, 4, 366.

Kasperczyk T.: Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii.
Medycyna naturalna, 2006, nr 2, 27-34.

Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak M.: Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat.
Medycyna Manualna, 2006, nr 4, 8-16.

Andrzejewski W., Kassolik K., Adam P.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2006, 3(6), 198-205.

 

Pędziwiatr H.: Psychosomatyczne aspekty wpływu terapii masażem leczniczym na chorych somatycznie.
Sztuka Leczenia,2006, tom 13, nr 1-2, s. 9-18

Kassolik K., Nowak B., Pisula A., Krawiecka-Jaworska E., Andrzejewski W., Trzęsicka E.: Pilotażowe badania zastosowania masażu medycznego w przywracaniu prawidłowej dystrybucji krwi żylnej i chłonki w wątrobie.
Family Medicine and Primary Care Review, 2006, 8, 52-57.

Andrzejewski W., Kassolik K., Grabowski W., Maligranda M., Trzęsicka E.: Wpływ masażu medycznego na wybrane parametry układu krążenia.
Family Medicine and Primary Care Review”, 2006, 8, 48-51.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „Masaż w pełnym spektrum”.
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 1, 32.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „Terapia, profilaktyka, relaksacja”.
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 2, 34.

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „MDL – manualny drenaż limfatyczny”. „
Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 3, 36. Okres od XIX do XXI w. 199

Szczotka P., Mikuła E.: Profesjonalny masaż. „O profilaktyce zdrowia pracowników”.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2006, 4, 34.

Kassolik K., Andrzejewski W., Wojtoń P., Sadowska K., Cichoszewska A.: Masaż medyczny w bolesnej miesiączce.
Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 339-343.

Andrzejewski W., Kassolik K., Karaś A., Karaś G., Trzęsicka E.: Ocena efektywności masażu medycznego u osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa.
Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 150-156.

Kassolik K., Andrzejewski W., Krupa W., Trzęsicka E., Piątkowski P.: Efektywność masażu klasycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2006, 1, 29-34.

Mucha D., Knapik H.: Wpływ masażu klasycznego kręgosłupa na tętno i ciśnienie krwi u osób z prawidłową masą ciała i nadwagą.
Annales UMCS sectio D Medicina, 2007, vol. LXII, SUPPL. XVIII.

Woźniewski M., Dąbrowska G.: Rehabilitacja ruchowa osób ze schorzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych. Część 1.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 1, 22-24.

Woźniewski M., Dąbrowska G.: Rehabilitacja ruchowa osób ze schorzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych. Część 2. „
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 26-27.

Andrzejewski W., Kassolik K., Kamiński P., Kiljański M.: Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
Medycyna sportowa, 2007, 1(6), vol.23, 28-34.

Błaszczak E., Taradaj J.: Przerywany masaż uciskowy w medycynie i sporcie.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 1, 34.

Andrzejewski W., Kassolik K., Nowak B., Steciwko A., Mucha A., Marcinkowski Ł.: Zastosowanie masażu medycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
Family Medicine & Primary Review, 2007, 9, 1, 75-81.

Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka W.: Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy.

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007, 20, 15-20.

Kassolik K., Andrzejewski W., Brzozowski M., Trzęsicka E., A poznański W., Szydełko T., Steciwko A., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.: Medical massage as a physiotherapeutic method in benign prostatic hyperplasia in men.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2007, 11, 2, 121-128.

Andrzejewski W., Kassolik K., Steciwko A., Rakus J.: Skuteczność masażu medycznego w bólach kręgosłupa u osób w wieku starszym.
Family Medicine and Primary Care Review, 2007, 9, 195-203.

Kassolik K., Kaczkowski H., Wojtoń H., Andrzejewski W., Zachariasiewicz P., Trzęsicka E., Kiljański M.: Propozycja wykorzystania masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki.
Fizjoterapia Polska, 2007, 1, 87-92.

Kassolik K., Andrzejewski W.: Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 1 – Masaż w nadwrażliwości skóry.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2007, 1, 31-33.

Kassolik K., Andrzejewski W., Książyk A.: Możliwości wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym: Cz. 2 – Masaż mięśni spastycznych.
Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 44-45.

Kassolik K., Andrzejewski W., Wilk I., Barancewicz M.: Pozycje ułożeniowe w masażu leczniczym. Część I – Podstawowe zasady dobrej pozycji ułożeniowej.
Rehabilitacja w Praktyce”, 2007, 3, 38-40.

Andrzejewski W., Kassolik K., Czaplicka A., Czaplicki P., Piątkowski P.: Algometryczna ocena efektywności fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, vol. 56, 152-161.

Pawelec R., Szczuka E., Kochański M.: Hydroterapia w procesie szkolenia sportowego
Medicina Sportiva Practica, 2007; t.8; nr 4; s.104-106; tab. bibliogr. 4 poz.

Walaszek R., Momola I., Hajdaniak J.: Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat,
Opracowanie Monograficzne pod redakcją D. Muchy i H.R. Zięby pt. „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, 2007, s. 303-318.

 

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Maciejczak A.; Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego 2007, 3, 253–257.

 

Pędziwiatr H.: Wpływ masażu leczniczego na wybrane emocje u kobiet ze spondylozą w odcinku szyjnym kręgosłupa
Sztuka Leczenia, 2008, nr 1-2, s. 79-93.
 

Biały S.: Manualny drenaż limfatyczny.
Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 45, nr 1

 

Kowacka B., Ciejka E.: Tajemnica dotyku.
Rehabilitacja w praktyce,  2008, 2 kwiecień –maj  ISSN- 1895 -4146

 

Bonikowska-Zgaińska M.: Hydroterapia w warunkach ambulatoryjnych.
Rehabilitacja w Praktyce 2008, nr 3 str. 46 – 48. pkt 2 MNiSW

 

Doś J.: (praca doktorska) Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi.
Pomorska Akademia Medyczna 2008. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gutowski.

 
Walaszek R., Kasperczyk T.: Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej.
Refleksoterapia Kraków, 2009., nr 1, s. 11-14. 

Walaszek R., Kasperczyk T., Nowak Ł.: Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat.
Fizjoterapia, Wrocław, 2009., Tom 17, nr 1, s. 11-19.

Walaszek R., Goniwiecha M.: Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (cz. I).
 Refleksoterapia, Kraków, 2009, nr 2, s. 48-52.

Walaszek R., Goniwiecha M.: Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami (cz. II).
Refleksoterapia, Kraków, 2009, nr 3,s. 49-53.

 

Doś J.: Manualny drenaż limfatyczny w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej.
W: Kompresjoterapia. (red.) A. Jawień , M. T. Szewczyk. Poznań: Termedia 2009, s. 143-148
 

Mizgier P., Kassolik K., Andrzejewski W.; Skuteczność serii 10 zabiegów masażu klasycznego w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 3, 44-46.
 

Kassolik K., Jaskólska A., Kisiel-Sajewicz K., Marusiak J., Kawczyński A., Jaskólski A.; Tensegrity principle in massage demonstrated by electro- and mechanomyography.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2009,13, 2, 164-170.
 

Andrzejewski W., Kassolik K.; Ocena palpacyjna pacjenta w masażu tensegracyjnym.
Fizjoterapia, 2009, 4.

Paculda B., Kowacka B,, Karlsson J.: Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp
Rehabilitacja w praktyce, 2010, styczeń –marzec ISSN- 1895 -41461

Szczuka E.: Specyfika więzi pacjent-terapeuta w zabiegach masażu relaksacyjnego o charakterze oddziaływania komplementarnego - doświadczenia własne.
Fizjoterapia, 2010, 18, 3, 15-24.

 

Piec M.,  Wytrążek M.: Masaż głęboki w terapii punktów spustowych.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 50- 58.
(polski rozdział punktowany w monografii - 3pkt MNiSW)
 

Chochowska M., Rąglewska P., Marcinkowski J.T. : Skuteczność stosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniem nastroju.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 67 – 74.
 

Bonikowska-Zgaińska M., Stróżyk M.: Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej masażu tkanek głębokich i krioterapii miejscowej u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego.
Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej (red. J. Hubera, M. Wytrążka, A. Kabscha), UM. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2010, 75 – 86.
 

Doś J.: Manualny drenaż limfatyczny (MDL) jako forma terapii.
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010, (10) s. 34-38
 

Rąglewska P.: Rodzaje zabiegów hydroterapii w ośrodkach Spa.
Spa inspirations 2011, nr 1/2011, str. 70-73.
 

Chochowska M., Marcinkowski J., Rąglewska P., Babiak J.: Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju – u osób starszych.
Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92 (3), str. 2-9. 6 pkt. MNiSW

Pawelec R.: Podstawowe zasady i techniki profesjonalnego masażu w sporcie
Rehabilitacja w Praktyce, 2012; nr 1; s.41-45; ryc. bibliogr. 10 poz.

Walaszek R.,  Pluszyńska A., Borowiec K.: Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada.
Cuestiones de Fisioterapia, 2012. Universidad de Alcala, Espania.  

 

Mustafa K. Furmanek M. P.: „Wpływ masażu lodem na gradient narastania siły chwytu”. Medicina Sportiva Practica. 2014; 15:83-88.

Mustafa K., Furmanek M. P., Knapik A. I wsp.: „The impact of the swedish massage on the kinesthetic differentiation in healthy indywiduals”. (Wpływ masażu szwedzkiego na kinestetyczne różnicowanie u osób zdrowych). International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork. 2015 Mar; 8 (1): 2–11.
 

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii