WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxLurgushabys1MaciekReichel

Habilitacje i doktoraty z zakresu masażu w Polsce

 

W leksykonie masażu przedstawiono wykaz wszystkich nominacji na stopień naukowy doktora habilitowanego oraz rozpraw doktorskich z zakresu masażu wygłoszonych na polskich uczeniach.

 

 

Habilitacje

 

 

2015

 

→ dr Andrzejewski Waldemar

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu czterech publikacji pt. „Wpływ masażu na proces angiogenezy w tkance ścięgnistej i mięśniowej oraz przebudowę strukturalną ścięgna podczas treningu biegowego” (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).

 

 


Doktoraty

 

 

1967

 

Siekierzyński Michał
Doktor nauk o wychowaniu fizycznym na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zachowanie się ciepłoty powierzchniowej ciała pod wpływem masażu ręcznego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

 

1984

 

→ Woźniewski Marek
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Usprawnianie kończyny górnej w przebiegu leczenia raka sutka u kobiet, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 

 1992

→ Kassolik Krzysztof
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zmiany morfologiczne tkanki łącznej ścięgnistej zachodzące pod wpływem masażu klasycznego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.1999

→ Andrzejewski Waldemar
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ mechanicznego odkształcania mięśni kończyn tylnych u szczurów, jako części składowej masażu, na obraz białokrwinkowy w krwi obwodowej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.2003

→ Pędziwiatr Henryk
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu na zakres ruchów i sprawność poznawczą osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


 

 

 → Ciechomski Jarosław
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu na wybrane parametry metaboliczne po wysiłku fizycznym o intensywności wzrastajacej do maksymalnej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

2005

→ Zimmermann Arleta
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ masażu limfatycznego na zapobieganie czynnościowym zaburzeniom kończyny górnej po leczeniu raka piersi, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 

2007

→ Pilch Urszula
Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ rodzaju cyklu i sekwencji ucisku przerywanej kompresji pneumatycznej na wtórny obrzęk chłonny kończyny górnej, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 


2008

→ Doś Janusz
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt Ocena skuteczności manualnego drenażu limfatycznego i terapii uciskowej w leczeniu obrzęku kończyny górnej u kobiet po operacji raka piersi, wygłoszonej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
→ Piątkowski Paweł
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ masażu klasycznego na impedancję tkankową organizmu człowieka, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 2013

→ Prochowicz Zygmunt
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ocena skuteczności masażu leczniczego w usuwaniu objawów napięcia przedmiesiączkowego, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 2014

→ Piątkowski Kamil
Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zachowanie się bioimpedancji elektrycznej tkanek po różnych technikach masażu klasycznego, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


 

 

2016

 

→ Mustafa Kamil

Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy pt. Wpływ wybranych form masażu międzywysiłkowego na lokalną wytrzymałość siłową, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 

 

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii