WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1

Walaszek Robert

Walaszek Robert; prof. nadzw. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, specjalista masażu leczniczego, sportowego, odnowy biologicznej i rehabilitacji ruchowej, terapii manualnej, promocji i profilaktyki zdrowia, autor książek i publikacji naukowych z zakresu masażu, akademicki nauczyciel masażu.

    Absolwent kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1986).

    Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym wygłoszonej w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1998).

   W latach 1986-1998 asystent: najpierw w Zakładzie Rehabilitacji, a następnie w Zakładzie Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Psychicznych w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

   W latach 1986-1992 zatrudniony jako asystent/fizjoterapeuta w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej, a następnie w Centrum Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie – Witkowicach.

W latach 1988 – 1991 odbył sześciomiesięczny staż kliniczny na oddziałach ortopedii, neurologii, pediatrii, reumatologii, kardiologii i pulmonologii krakowskich szpitali.

   W latach 1988 – 1998 brał czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne wykorzystywał w pracy Koła Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

  W latach 1989-1994 nauczyciel masażu leczniczego na kursach masażu organizowanych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportu w Krakowie.

   Od 1998 roku adiunkt w Katedrze Rekreacji i Sportów Wodnych w Instytucie Turystyki i Rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego, a następnie w Zakładzie Odnowy Biologicznej w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.
     Od 2002 roku Kierownik Zakładu, a od 2013 roku starszy wykładowca.
  Odpowiedzialny za przedmioty Masaż klasyczny i punktowy, Trening zdrowotny, Refleksoterapia, Masaż kosmetyczny i modelowanie sylwetki, Masaż sportowy i limfatyczny, Modelowanie sylwetki i promocja zdrowia.

    Od 2013 roku wykładowca odpowiedzialny za  prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów Kinezjologia i Masaż leczniczy na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

  Specjalista rehabilitacji ruchowej I° po zdanym egzaminie państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną w Krakowie (1993).

   Od 1994 roku nauczyciel przedmiotów masaż klasyczny, chiński punktowy, wady postawy, anatomia w Szkole Masażu BIO-RELAX, organizującej kursy i szkolenia z zakresu odnowy biologicznej, rehabilitacji, rekreacji i masażu leczniczego.

     Współautor książek, podręczników akademickich i skryptów z dziedziny masażu i fizjoterapii:
- Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. Wydawnictwo Skryptowe, Nr 111. AWF Kraków (1991),
- Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. BIOSPORT, Kraków (2003),
- Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. BIOSPORT, Kraków (2007).

    Autor rozdziałów pt O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, oraz Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich, książce pt Podstawy terapii manualnej (2012),
     Autor rozdziału pt. Wpływ aktywności fizycznej na organizm, w książce pt Zarys kinezjologii (2016).

    Redaktor książki pt. Masaż z elementami rehabilitacji oraz autor rozdziałów w tej pracy pt. Masaż dzieci, Fizykoterapia wspomagająca masaż oraz Badanie narządu ruchu dla potrzeb masażu.

   Naukowo zajmuje się fizjoterapią w schorzeniach narządu ruchu, odnową biologiczną, terapią manualną, treningiem zdrowotnym i masażem leczniczym, a w szczególności:
- Oceny wpływu intensywnej fizjoterapii na skuteczność leczenia chorych po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym (1998-2000),
- Wykorzystywanie masażu klasycznego w leczeniu nadciśnienia tętniczego osób dorosłych oraz jego oddziaływania na wielkości zarówno ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego krwi osób zdrowych (2006-2015),
- Oceny efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów, u których dokonano zabiegu zszycia przerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym (2009-2010),
- Medycyna naturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem refleksoterapii (2010-2015),
- Problematyka stabilności posturalnej człowieka ocenianej zarówno w warunkach dynamicznych jak i statycznych (2015-2017).

    Współwłaściciel Firm Wydawniczych Rehmed (1998) i Biosport (2003) wydających książki z zakresu masażu i fizjoterapii.

    Współwłaściciel Szkoły Masażu BIO-RELAX w Krakowie (1994).

    Recenzent książek z zakresu masażu, m.in.
- Leksykon masażu i terminów komplementarnych,
- Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej,
- Masaż orientalny,
- Historia masażu w zarysie.

   Członek stowarzyszeń branżowych:
- Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
- Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
- Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej,
- Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
- Klubu „Ludzie Masażu”.

   Członek Rad Naukowo-Programowych czasopism Refleksoterapia i Promocja zdrowia i ekologia, pełniąc w nich również funkcję recenzenta.

   Promotor ponad 150 prac magisterskich, 55 licencjackich, w swoim dorobku naukowym posiada 64 recenzowane w Polsce i zagranicą publikacje naukowe i 4 podręczniki akademickie.

    Kilkadziesiąt razy brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

    Aktywny uczestnik konferencji, kongresów i sympozjów naukowych z zakresu masażu, m.in.:
- IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w Warszawie „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa”. III miejsce w Sesji Plakatowej nt Zabiegi przed-i po mobilizacjach biernych na kręgosłupie (2006),
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”, zorganizowaną przez Państwową Podhalańską Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu, na której wygłosił referat nt. „Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat” (2007),
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Profilaktyka w obszarze zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”, zorganizowaną przez Państwową Podhalańską Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu na której wygłosił referat nt. „Metody diagnostyki w refleksoterapii” (2012).
- Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, zorganizowaną przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia w Krakowie, na której wygłosił referat nt. „Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu” (2014).
 
    Uczestnik dwóch projektów badawczych z zakresu kultury fizycznej.

    Autor i współautor licznych publikacji z zakresu masażu, m.in.:
- Ocena wpływu fizjoterapii na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym. Postępy Rehabilitacji, 1999, Tom 13, z. 1, s. 89-100,
- Fizjoterapia po rekonstrukcji włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa, [w:] red. Korzyński M. i Cwanek J. Zbiór Prac V Seminarium Naukowego Mechanika w Medycynie, 2000, s. 241-246,
- Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty). Fizjoterapia Polska, 2005, Vol. 5, nr 4, s. 451-456,
- Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii. Medycyna Manualna, 2006, nr 1, s.27-34.
- Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat. Medycyna Manualna, 2006, nr 4, s. 8-16,
- Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat. Opracowanie Monograficzne pod redakcją D. Muchy i H.R. Zięby pt. „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, 2007, s. 303-318,
- Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej. Refleksoterapia, 2009., nr 1, s. 11-14,
- Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat. Fizjoterapia, 2009., Tom 17, nr 1, s. 11-19,
- Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami - cz. I. Refleksoterapia, 2009, nr 2, s. 48-52,
- Relaksacyjny masaż gorącymi i zimnymi kamieniami - cz. II. Refleksoterapia, 2009, nr 3,s. 49-53,
- Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat. Fizjoterapia, 2009, Tom 17, nr 1, s. 11-19,
- Ocena skuteczności postępowania terapeutycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Chatka” w Nowym Targu. Zdrowie Publiczne, 2010, Tom 120, nr 3, s. 263-270,
-  Ocena wpływu treningu na urządzeniu Vacuum Jet na modelowanie sylwetki kobiet w wieku 25-35 lat. Refleksoterapia, 2010, nr 3, s. 47-52,
- Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada. Cuestiones de Fisioterapia. Universidad de Alcala, Espania, 2013, Vol. 42, Número 1, p. 57-64,
- Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich. Medycyna Manualna, 2014, nr 1, s. 11-16,
- Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu [w:] „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, Monografia nr 2, red. Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 2014, s. 205-214,
- Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015, Vol. 35, Issue 4,
- Massage Efficacy in the Treatment of Autistic Children - a Literature Review. International Journal of Developmental Disabilities, 2017.

     W 2017 roku uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt trzydziestoletniej działalności dydaktycznej.
   
      Członek Klubu „Ludzie Masażu"
        Nr karty członkowskiej 008/KLM/P/2001


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001-2017
Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007
www.leksykonmasazu.pl (2012-2017)

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii