WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1

Wacław Barbara

Wacław Barbara (ur. 4 grudnia 1958 w Mszanie Dolnej); magister rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta, zasłużony nauczyciel masażu.

   Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo Liceum Medycznego w Limanowej (1978) i kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1984).

    W latach 1978-1979  pielęgniarka w P.P „Uzdrowisko Rabka”, a w latach 1979-1987 w Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym w Rabce.

     Od 1987 roku nauczyciel masażu leczniczego i rehabilitacji na kierunku Fizjoterapia w Medycznym Studium Zawodowym, a obecnie na kierunku Technik Masażysta w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

    W latach 2005-2016 nauczyciel przedmiotu masaż leczniczy w Akademii Zdrowia w Rzeszowie.

   Od 2007 roku  egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Rzeszowie jako członek zespołu egzaminatorów sprawdzających prace etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Masażysta.
   Współpracuje z OKE w Krakowie w tworzeniu testów do części teoretycznej egzaminu  w zawodzie Technik Masażysta.

     Uczestniczka kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych z zakresu masażu i rehabilitacji, m.in.
- Studium Przedmiotowo-Metodyczne Kinezyterapii (1989/1990),
- Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne (1992),
- Masaż klasyczny – Bio-relax (1994),
- Masaż segmentarny, masaż punktowy chiński, refleksoterapia stopy - Bio-relax (1994),
- Indywidualny staż zawodowy w zakresie masażu leczniczego (1995/1996),
- Indywidualny staż zawodowy w zakresie masażu leczniczego (1996/1997),
-  Laseroterapia i Magnetoterapia w rehabilitacji (2000),
-  Pomiar dydaktyczny i ocenianie według kryteriów (2001),
- Refleksologia stóp wg D.C Byers (2008),
- Masaż gorącymi kamieniami (2010),
- Masaż bańką chińską – Vacuum (2010),
- Metody nauczania ukierunkowane na samodzielne dochodzenie do wiedzy i  rozwiązań (2010),
-  Fundusze unijne - pisanie wniosków (2011)
-  Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (2013),
- Środki multimedialne-możliwości i szanse rozwoju umiejętności (2013),
-  Marketing szkoły (2015).

    Uczestniczka konferencji dla nauczycieli przedmiotu Masaż z zakresu masażu, fizjoterapii, kosmetologii i odnowy biologicznej:
- III Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa „Kierunki Rozwoju Masażu w Polsce” pt Ujednolicenie programu nauczania masażu w Szkołach Policealnych na kierunku Technik Masażysta. Konferencję zorganizowała Policealna Szkoła Medyczna nr 2 w Łodzi (2008),
-  V Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa „Aktualne koncepcje rozwoju masażu w Polsce i na świecie”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2011),
- VIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa „Rola masażu we współczesnej medycynie, kosmetologii, odnowie biologicznej oraz SPA w Polsce i na świecie”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2014),
- X Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015),
- XI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa „Współczesny masaż w fizjoterapii, kosmetologii i medycynie estetycznej”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2017).

     Od 2015 roku członek Kapituły Konferencji Masażystów powołanej do przyznawania statuetek i dyplomów dla osób, instytucji, uczelni i wydawnictw, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji masażu w Polsce. Kapituła została zatwierdzona w grudniu 2014 roku przez Senat Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

     Członek Klubu „Ludzie Masażu"
          Nr karty członkowskiej 091/KLM/P/2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

 

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii