WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1

Sawicki Zbigniew

Sawicki Zbigniew; doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista masażu medycznego, fizjoterapii i ergonomii pracy, autor publikacji z zakresu masażu, zasłużony nauczyciel z zakresu masażu leczniczego.


     Przedstawiciel Wrocławskiej Szkoły Masażu – uczeń mgr Henryka Pawlaka.


   Absolwent Medycznego Studium Zawodowego (1985) i Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego (1990) we Wrocławiu.


     Od 1991 roku prowadzi prywatny gabinet fizjoterapeutyczny Saw-Med we Wrocławiu.


     Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wykorzystanie zmiennych bodźców temperaturowych do oceny miejscowej reaktywności ustroju, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2002).


     W latach 1996-1998 odbył staż i praktyka zawodową w Klinice Masażu Medycznego Szpitala Bonifratrów we Wrocławiu po kierunkiem mgr Henryka Pawlaka.


    Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny odpowiedzialny za zajęcia praktyczne z fizykoterapii i masażu w Zakładzie Fizjoterapii, Masażu i Balneoklimatologii, a w latach 2002-2010 adiunkt w Zakładzie Fizykoterapii i Masażu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


    Prodziekan Wydziału Artystyczno-Technicznego i Fizjoterapii oraz Kierownik Zakład Fizjoterapii Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.


     Współautor opracowania dokumentacji – karta oceny pacjenta – dla potrzeb masażu medycznego (z dr K. Kassolikiem).


       Współautor licznych publikacji z zakresu masażu medycznego.


      Od 2005 roku współpracuje ze specjalistami Politechniki Wrocławskiej z zakresu inżynierii wiedzy w celu stworzenia elektronicznej wersji karty oceny pacjenta.


       Autor nowej koncepcji karty oceny pacjenta.


     Uczestnik kursów zawodowych:
- Masaż łącznotkankowy - prowadzący Liz Holey z Anglii (1997),
- Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa (KTP) - prowadzący wykładowcy Kliniki Földiego z Niemiec.


      Współautor publikacji naukowej pt. Przedstawienie masażu medycznego na przykładzie dwóch pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Polska Medycyna Rodzinna. 2000, t. 2, z. 3, s. 451.


     W latach 2005-2006 nauczyciel masażu w Technikum przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu.


    Współpracuje ze środowiskiem stomatologów w celu rozpowszechniania zasad ergonomii pracy i profilaktyki schorzeń kręgosłupa.


     Założyciel i członek Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej (2007).


    Współpracuje z Gabinetem Psychologicznym Mirosławy Niewiarowskiej we Wrocławiu w zakresie psychosomatyki.


       Autor wielu publikacji na temat profilaktyki chorób kręgosłupa u stomatologów.


       Od kilku lat prowadzi warsztaty fizjoterapeutyczne dla lekarzy stomatologów.


     W latach 2004-2017 wykładowca z zakresu Ergonomii pracy Ośrodka Szkoleniowego Esdent we Wrocławiu, organizującego szkolenia dla lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych.

 

    W 2010 roku aktywny uczestnik VI Ogólnopolskiego Forum Ergonomia w Stomatologii, na którym wygłosił referat pt. Jak wybrać metodę rehabilitacji dostosowaną do własnych potrzeb. Przegląd metod fizjoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji schorzeń kręgosłupa.


      Członek Klubu „Ludzie Masażu"
          Nr karty członkowskiej 014/KLM/P/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001-2015
Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007
www.leksykonmasazu.pl (2012)

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii