WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1

Prawo Pięciu Elementów

Prawo Pięciu Elementów

Prawo Pięciu Elementów (reguła Pięciu Elementów, prawo Pięciu Żywiołów, prawo Pięciu Przemian): jedno z podstawowych pojęć filozofii chińskiej medycyny, według której u podstaw organizacji wszechświata leży oddziaływanie na siebie pięciu elementów (pięciu żywiołów), do których należą: drzewo, ogień, ziemia, metal i woda. Człowiek jest cząstką wszechświata, podlega więc przemianom zachodzącym w przyrodzie, i w związku z tym pięć elementów przyrody symbolizuje narządy organizmu człowieka, a mianowicie: drzewo – wątroba, ogień – serce, ziemia – śledziona, metal – płuca, woda – nerki. Narządy te otrzymują energię od innych, więc są typu yin, zwane narządami pełnymi albo narządami Zang. Każdemu z tych narządów przyporządkowany jest narząd odżywczy: wątroba – pęcherzyk żółciowy, serce – jelito cienkie, śledziona – żołądek, płuca – jelito grube, nerki – pęcherz moczowy. Narządy te są producentami energii, więc zaliczane są do typu yang, zwane narządami pustymi albo narządami Fu. W przyrodzie nieustannie zachodzą wzajemne relacje pobudzania, destrukcji i przeciwdziałania między pięcioma elementami, są to więź twórczo-pobudzająca i więź destrukcyjno-hamująca. W organizmie człowieka między pięcioma narządami przebiegają identyczne zależności. Energia Qi, harmonijnie przepływając przez wszystkie tkanki ustroju, utrzymuje stan równowagi między tymi elementami– narządami. Stan taki trwa dopóty, dopóki jakiś czynnik nie naruszy wewnętrznego spokoju. Jeżeli jeden z pięciu elementów–narządów zostanie nadmiernie pobudzony albo osłabiony, dochodzi do zaburzenia równowagi, co prowadzi do choroby. Postępowanie lecznicze ma na celu zmniejszenie pobudzenia, czyli nadmiaru, lub wzmocnienie stanu niedoboru. Z prawem Pięciu Elementów ściśle związane jest pojęcie energii Qi.

 

Źródło:

Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001.

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcejBIO-STYL

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii