WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
batkiewiczReklamaKLMPol690x160biorelaxlurgushabys1

Prawo Pięciu Elementów

Prawo Pięciu Elementów

Prawo Pięciu Elementów (reguła Pięciu Elementów, prawo Pięciu Żywiołów, prawo Pięciu Przemian): jedno z podstawowych pojęć filozofii chińskiej medycyny, według której:

- U podstaw organizacji wszechświata leży oddziaływanie na siebie pięciu elementów (pięciu żywiołów), do których należą: drzewo, ogień, ziemia, metal i woda.

- Człowiek jest cząstką wszechświata, podlega więc przemianom zachodzącym w przyrodzie. Pięć elementów przyrody symbolizuje narządy organizmu człowieka:

     * drzewo – wątroba,

     * ogień – serce,

     * ziemia – śledziona,

     * metal – płuca,

     * woda – nerki.

- Narządy te otrzymują energię od innych, więc są typu yin, zwane narządami pełnymi albo narządami Zang. Każdemu z tych narządów przyporządkowany jest narząd odżywczy:

    * wątroba – pęcherzyk żółciowy,

    * serce – jelito cienkie,

     * śledziona – żołądek,

     * płuca – jelito grube,

     * nerki – pęcherz moczowy.

     Narządy te są producentami energii, więc zaliczane są do typu yang, zwane narządami pustymi albo narządami Fu.

- W przyrodzie nieustannie zachodzą wzajemne relacje pobudzania, destrukcji i przeciwdziałania między pięcioma elementami, są to więź twórczo-pobudzająca i więź destrukcyjno-hamująca. W organizmie człowieka między pięcioma narządami przebiegają identyczne zależności.

- Energia Qi, (harmonijnie przepływając przez wszystkie tkanki ustroju), utrzymuje stan równowagi między tymi elementami– narządami. Stan taki trwa dopóty, dopóki jakiś czynnik nie naruszy wewnętrznego spokoju.      Jeżeli jeden z pięciu elementów–narządów zostanie nadmiernie pobudzony albo osłabiony, dochodzi do zaburzenia równowagi, co prowadzi do choroby.

- Postępowanie lecznicze ma na celu zmniejszenie pobudzenia, czyli nadmiaru, lub wzmocnienie stanu niedoboru. Z prawem Pięciu Elementów ściśle związane jest pojęcie energii Qi.

 

 

 

 

 

Źródło:

Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001.

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejBIO-STYL

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii