WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Ochałek Katarzyna

Ochałek Katarzyna; doktor nauk o kulturze fizycznej, magister fizjoterapii, Certyfikowany Terapeuta Kompleksowej Fizjoterapii Obrzęku Chłonnego, autor publikacji z zakresu drenażu limfatycznego i terapii przeciobrzękowej, zasłużony akademicki nauczyciel drenażu limfatycznego.

     Absolwentka kierunku Rehabilitacja Ruchowa (1998) i studiów doktoranckich (2009) Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

    Doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej nt. Porównanie Kompleksowej Fizjoterapii (Complex Physical Therapy) z wybranymi jej elementami u kobiet z obrzękiem chłonnym po jednostronnej mastektomii, wygłoszonej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2009).

    Od 1999 roku fizjoterapeuta Poradni Obrzęku Limfatycznego Ośrodka Opieki Hospicyjnej w Krakowie. W latach 1999-2013 pełniła funkcję Kierownika tej Poradni.

   Od 1999 roku współpracuje z oddziałami Towarzystwa „Amazonki” w Krakowie, Krzeszowicach, Brzesku i Brzeszczach.

    Od 1999 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Krakowie w zakresie Rehabilitacji chorych na SM i Rehabilitacji domowej schorzeń narządu ruchu.

   Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji w Traumatologii Katedry Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

     Uczestnik kursów zawodowych:
- Podstawowej opieki paliatywnej (Kraków, 1999),
- Basic and Advanced Palliative Medicine Course (Puszczykowo, 2000),
- Kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (Wrocław, 2001),
- Post Graduate course in Complete Decongestive Physiotherapy (CDP) for Lymphoedema at the
   University of Professional Education Utrecht (Kraków, 2004),
- Międzynarodowy Certyfikat z zakresu Kompleksowej Fizjoterapii Obrzęku Chłonnego: Manual
   Lymph Drainage (Vodder Technique) and Complete Decongestive Therapy training program with
   Klose Training & Consulting, LLC and the Földi College at the Földi Clinic, Special Clinic for
   Lymphology, (Hinterzarten, Germany, 2005),
- Lymphology Training Days - Advanced (Bayreuth, Germany, 2016).

    W latach 1999-2015 odbyła staże zagraniczne:
- St. Christopher Hospice, London, England (1999),
- Different types of Chronic Oedema, including Lymphoedema, Oxford Radcliffe Hospital, Anglia (1999),
- Physikalische Therapie–Földi Klinik, Fachklinik für Lymphologie, Hinterzarten, Niemcy (2001),
- Filariasis lymphedema Apollo Hospitals, Madras (Chennai), Indie (2012),
- Program Erasmus (STA), Malaga, Hiszpania (2013),
- Scholarship at Cizeta Medicali and Niguarda Ca Granda Hospital, Milan  (2015).

   W latach 2000–2002 prowadziła prelekcje nt. Wczesnej profilaktyki obrzęku limfatycznego w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

    Od 2002 roku prowadzi kursy i jest ich opiekunem naukowym pt. Postępowanie zachowawcze w obrzęku chłonnym, organizowane w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

   W 2007 roku prowadziła wykłady i zajęcia praktyczne z Drenażu Limfatycznego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej, w ramach projektu Wyższe Kwalifikacje.

   W latach 2008-2012 Viceprezes ds. szkoleń Polskiej Fundacji Limfologicznej.

    Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, które ukazały się w polskich i zagranicznych czasopismach branżowych, m.in.:
- Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej. Nowa Medycyna (2000),
- Obrzęk limfatyczny. Poradnik dla chorych. AWF Kraków, (2004),
- Ocena efektów leczenia fizjoterapeutycznego obrzęku chłonnego w praktyce. Rehabilitacja Medyczna (2006),
- Polemika z artykułem Podstawy fizjologii układu limfatycznego. Obrzęk chłonny. Przewodnik Lekarza (2006),
- Physical activity in the prevention and treatment of lymphatic insufficiency. Medicina Sportiva. (2008),
- Evaluation of Complex Physical Therapy (CPT) with and without manual lymph drainage (MLD) in postmastectomy arm lymphoedema. Palliative Medicine-Abstracts of the 5th Research Forum of the European Association for Palliative Care, Trondheim, Norwegia (2008),
- Obrzęk limfatyczny po radykalnym leczeniu chorych na raka piersi. Rehabilitacja Medyczna (2009),
- Manual Lymph Drainage May Not be a Necessary Component in Lymphoedema Treatment. Journal of Pain and Symptom Management (2010),
- The effect of Compression Therapy on Secondary arm Lymphedema. The European Journal of Lymphology and related problems (2010),
- Zastosowanie kompresjoterapii w medycynie i sporcie. Medicina Sportiva Practica (2010),
- Abstract of XXXVI Congress of European Society of Lymphology. Athens, Grecja (2010),
- Manualny drenaż limfatyczny w medycynie i sporcie. Medicina Sportiva Practica (2010),
- Evaluation of breast cancer prevention and quality of life by women after single breast mastectomy, grouped in the „Amazons”post-mastectomy women’s club. Zdrowie Publiczne (2011),
- Manual Lymph Drainage usage in vascular diseases. Acta Angiologica (2011),
- Prevention of lymphedema. Współczesna Onkologia (2011),
- Efficiency of 5 years physiotherapy in lymphedema. Initial reports. Rehabilitacja Medyczna (2012),
- The role of compression therapy in venous-lymphatic disturbances - case report. Acta Angiologica (2012),
- W stronę systemu opieki medycznej w zastoinowej niewydolności chłonnej – głos w dyskusji. Acta Angiologica (2013),
- The effect of kinesio taping and cryotherapy on peak anaerobic power after downhill running, abstract European College of Sport Science, Barcelona, Hiszpania (2013),
- Compression therapy without manual lymphatic drainage seems sufficient in postmastectomy more severe lymphedema- a pilot study, Abstract for The European Association for Palliative Care, Praga, Czechy (2013),
- The effect of kinesio taping and cryotherapy on peak anaerobic power after downhill running, abstract European College of Sport Science,, Barcelona, Spain (2013)
- Usage of manual lymph drainage in sports medicine, Narodny kongres televychovneho lekarstva Bratislava, Slovakia (2013),
- Effect of manual lymph drainage on peak anaerobic recovery after downhill running, Narodny kongres televychovneho lekarstva Bratislava, Slovakia (2013),
- Comparison of four different methods used for recovery enhancement, Narodny kongres televychovneho lekarstva Bratislava, Slovakia (2013),
- Assessment of knowledge of cancer and lymphoedema among breast cancer survivors 2014, Menopausal Review 2014; 13: s. 273-279
- Five-year assessment of the maintenance combined physical therapy in postmastectomy lymphedema. Lymphatic Research and Biology, 2015, 13: s. 1-74,
- Effects of eccentric exercise on anaerobic power, starting speed and anaerobic endurance. Kinesiology 2015; 1: s. 44-50,
- Complex Decongestive Lymphatic Therapy With or Without Vodder II Manual Lymph Drainage in More Severe Chronic Postmastectomy Upper Limb Lymphedema – A Randomized  Noninferiority Prospective Study. Journal of Pain and Symptom Management. 2015; 6: s. 750-757,
- Aktywność fizyczna u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Rehabilitacja Medyczna 2015; 3: s. 5-9.
- The effects of kinesiotaping on anaerobic power recovery after eccentric exercise. Research in Sports Medicine. 2016; 24: s. 242-253,
- Zastosowanie kompresjoterapii w sporcie. Medycyna Sportowa. 2016: 32, suppl. 1, s. 36,
- Arm compression sleeves are able to prevent secondary lymphoedema after breast cancer surgery. Preliminary report of a randomized clinical trial. International Angiology. 2016: 35, no. 2, suppl. 1, s. 89,
- Lower limb oedema during pregnancy. Rehabilitacja Medyczna. 2016: 20, 4, s. 17-2.

     Aktywny uczestnik konferencji, kongresów i sympozjów krajowych i zagranicznych, m.in.:
- Deutsche Gesellschaft für Lymphologie, Kongres Limfologiczny Berlin (1999),
- Multi-Professional Conference – Zespół z Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, Kraków (1999),
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego nt. Niewydolność żylna i jej powikłania, Szklarska Poręba (2001),
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego nt. Zespół pozakrzepowy, Szklarska Poręba (2002),
- Seminarium Szkoleniowe nt. Rehabilitacja w leczeniu raka piersi, Zakopane (2003),
- IV Konferencja Naukowa Słuchaczy Studiów Doktoranckich, AWF Katowice (2006),
- XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, AWF Kraków (2006),
- The International Congress Polish Society of Sport Medicine, AWF Kraków (2006),
- I Kongres Limfologiczny Polskiego Towarzystwa Limfologicznego pt. Układ Limfatyczny 2007, Warszawa (2007),
- Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Obrzęk żylny i limfatyczny kończyn, Katowice (2007),
- The 5th Research Forum of the European Association for Palliative Care,Trondheim, Norwegia (2008),
- I Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej, Ustroń (2009),
- I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska, Warszawa (2009),
- XIV Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt. Pomóż mi odejść, Częstochowa (2010),
- II Międzynarodowy Kongres Polskiej Fundacji Limfologicznej, Ożarów Mazowiecki2010, II Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej, Ustroń (2010),
- XXXVI Congress of European Society of Lymphology, Ateny, Grecja (2010),
- I International Center of Interdisciplinary Research of Compression, Istanbuł, Turcja (2010),
- XXXVII Congress of European Society of Lymphology, Warszawa (2011),
- Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Efficiency of 5 years physiotherapy in lymphedema. Initial reports – poster, Kraków (2012),
- Konferencja pt. Rola rehabilitacji w zapobieganiu wystąpienia obrzęku limfatycznego, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Kraków (2012),
- 25 years of Cooperation of the Indian National Science Academy and the Polish Academy of Sciences in lymphatic pathophysiology and diseases, Warszawa (2012),
- 13th World Congress of the European Assocation for Palliative Care, Compression therapy (CB) without manual lymphatic drainage (MLD) seems sufficient in more severe postmastectomy lymphedema (LE), prezentacja plakatowa. Praque, Czech Republic (2013),
- European College of Sport Science, The effect of kinesiotaping and cryotherapy on peak anaerobic power after downhill running- poster. Barcelona, Spain (2013),
- Národnŷ Kongres Televŷchovného Lekárstva, Usage of manual lymph drainage in sports medicine. Effect of manual lymph drainage in peak anaerobic power recovery after downhill running. Comparison of four different methods used for recovery enhancement – concluding remarks, , Bratislava, (2013),
- 2nd International Symposjum on Venous Intervention. Focus on Compression. Kraków (2013),
- International Center of Interdisciplinary Research on Compression, Patient orientated compression. Maastricht, Holand (2014),
- International Center of Interdysciplinary Research on Compression, “Self management with compression” Self management in arm lymphedema. Melk, Austria (2015),
- 25th World Congress of Lymphology, Compression intervention in breast cancer related lymphedema. San Francisco, California, USA (2015),
- Ogólnopolski Event “Fizjoterapia w Procesie Leczenia Raka Piersi”, Najnowsze trendy leczenia obrzęku limfatycznego. Kontrowersje wokół manualnego drenażu limfatycznego i leczenia kompresyjnego. AWF, Kraków (2015),
- XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Aktywność fizyczna u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Szczecin-Małkocin (2015),
- International Union of Phlebology, Arm sleeves are able to prevent secondary lymphedema after breast cancer surgery. Preliminary of randomized clinical trial. Rome, Italy (2016),
- I Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego “ Obrzęk limfatyczny”, Kompresja w profilaktyce obrzęku chłonnego u kobiet po leczeniu raka piersi. Doniesienie wstępne, oraz prezentacja plakatowa Czy istnieje potrzeba profilaktyki obrzęków kończyn dolnych u kobiet w ciąży?. Wrocław  (2016),
- XXI Konferencja Naukowa: Aktywność fizyczna ruchowa w różnym wieku. Szczecin-Małkocin (2016).

   Od 2013 roku prowadzi prywatny ośrodek naukowo-szkoleniowy Akademię Limfologii w Krakowie, w którym organizuje kursy z zakresu kompresjoterapii, Manualnego Drenażu Limfatycznego i Kompleksowej Fizjoterapii w limfologii.

     Członek Klubu „Ludzie Masażu"
     Nr karty członkowskiej 051/KLM/P/2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl
Magiera Leszek. 2014. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. Bio-styl, Kraków
www. akademialimfologii.eu
Źródło foto;
www. akademialimfologii.eu

Informacja o śmierci Leszka Magiery

W związku ze śmiercią właściciela strony Leszka Magiery, nie pojawiają się na niej nowe treści czytaj więcej czytaj więcej

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii