WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Mięśnie grzbietu

Mięśnie grzbietu; rozróżnia się dwie grupy mięśni grzbietu, położone jedna na drugiej, różniące się budową i pochodzeniem. W głębi znajduje się właściwa mięśniówka grzbietu, która rozciąga się obustronnie wzdłuż linii pośrodkowej tylnej ciała, od kości krzyżowej do kości potylicznej. Na niej spoczywają mięśnie należące głównie do kończyn górnych.

 

Mięśnie powierzchowne grzbietu dzieli się na dwie grupy:

- mięśnie kolcowo-ramienne,

- mięśnie kolcowo-żebrowe.

 

Do mięśni kolcowo-ramiennych należą:

- mięsień najszerszy grzbietu - opuszcza ramię, przywodzi do tyłu oraz obraca do wewnątrz,

- mięsień czworoboczny, czyli kapturowy - dźwiga bark ku górze, współpracuje w tym ruchu z mięśniem równoległobocznym i mięśniem dźwigaczem łopatki. Mięsień ten również zgina głowę do tyłu i zbliża łopatki do kręgosłupa,

- mięsień równoległoboczny - pociąga łopatkę przyśrodkowo i ku górze,

- mięsień dźwigacz łopatki - pociąga łopatkę przyśrodkowo i ku górze, jednostronnie zgina kręgosłup szyjny do boku, a obustronnie - kręgosłup do tyłu.

 

Do mięśni kolcowo-żebrowych, czyli zębatych tylnych, należą:

- mięsień zębaty tylny górny - dźwiga żebra ku górze,

- mięsień zębaty tylny dolny - opuszcza i kieruje ku bokowi żebra.

 

Mięśnie głębokie grzbietu dzielą się na dwa pasma:

- pasmo boczne,

- pasmo przyśrodkowe.

 

Do pasma bocznego należą mięśnie kolcowo-poprzeczne do których zaliczamy:

- mięsień płatowy głowy - obustronnie zgina głowę ku tyłowi, jednostronnie obraca twarz w tę samą stronę,

- mięsień płatowy szyi - zgina szyję do tyłu,

- mięsień krzyżowo-grzbietowy, zwany mięśniem prostownikiem grzbietu, składa się z mięśnia biodrowo-żebrowego oraz z mięśnia najdłuższego. Jednostronnie zgina grzbiet ku bokowi, obustronnie prostuje grzbiet.

- mięśnie międzypoprzeczne - występują w okolicy szyjnej i lędźwiowej,

- mięśnie międzypoprzeczne przednie karku,

- mięśnie międzypoprzeczne tylne karku,

- mięśnie międzypoprzeczne boczne lędźwi,

- mięśnie międzypoprzeczne przednie lędźwi.

Mięśnie te zginają bocznie kręgosłup.

 

Do pasma przyśrodkowego mięśni głębokich grzbietu należą:

- mięsień kolcowy, który składa się z mięśni: mięśnia kolcowego grzbietu, mięśnia kolcowego karku, mięśnia kolcowego głowy. Mięsień ten jednostronnie zgina bocznie kręgosłup, a obustronnie - kręgosłup do tyłu.

- mięśnie międzykolcowe szyjne i lędźwiowe - prostują kręgosłup szyjny i lędźwiowy,

- mięśnie poprzeczno-kolcowe — jednostronnie zginają bocznie kręgosłup i obracają w stronę przeciwną, obustronnie prostują kręgosłup.

 

Mięśnie podpotyliczne są to krótkie, głębokie mięśnie karku w liczbie pięciu:

- mięsień skośny głowy górny,

- mięsień skośny głowy dolny,

- mięsień prosty głowy tylny większy,

- mięsień prosty głowy tylny mniejszy,

- mięsień prosty głowy boczny.

 

Mięśnie proste tylne wraz z mięśniami skośnymi pociągają głowę ku tyłowi. Oba mięśnie proste tylnej jednej strony wraz z mięśniem skośnym głowy dolnym obracają głowę w jedną stronę. Jedynie mięsień skośny głowy górny obraca głowę w stronę przeciwną. Mięsień skośny głowy dolny jako jedyny obraca głowę wraz z kręgiem szczytowym. Ostatni mięsień zgina głowę w bok.

 

 

 

 

Źródło:

 

Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001.

 Źródło foto:

www.mp.umk.pl

 

 

 

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii