WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Latos Beata

Latos Beata Anna; magister rehabilitacji ruchowej, specjalistka masażu leczniczego, zasłużony nauczyciel masażu.

     Absolwent Wydziału Fizjoterapia Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Gdańsku (1993), kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1997), studiów podyplomowych w zakresie odnowy biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2008).

     W latach 1993 - 1994 nauczyciel gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w Państwowym Przedszkolu nr 27 w Gdańsku.

     W latach 1995 - 1997 instruktor gimnastyki rekreacyjnej dla kobiet w Ognisku TKKF Spartanka w Gdańsku.

    W latach 1997 - 1998 fizjoterapeuta w Gabinecie Badań i Instruktażu Wad Postawy Wojewódzkiego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Gdańsku, w którym prowadziła komputerowe badania kręgosłupa techniką projekcyjną Mora .

    Współautor artykułu pt. Przemieszczenie jądra miażdżystego wewnątrz dysku (Fizjoterapia, tom 8, nr 3, str. 6 – 10, 2000).

     W latach 2000 - 2003 trener masażu na siedmiu edycjach kursu I i II stopnia oraz seminarium pt.: Masaż w pozycji siedzącej w Eurohealth Enterprises Inc. Polska w Gdańsku.

     W latach 1994 – 2003 nauczyciel mianowany na Wydziale Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Gdańsku, prowadząc zajęcia teoretyczne z anatomii czynnościowej z elementami fizjologii człowieka oraz przedmioty zawodowe – pracownia masażu, fizykoterapii, kinezyterapii.
     Nauczyciel zajęć praktycznych z fizykoterapii i kinezyterapii w placówkach służby zdrowia na terenie Trójmiasta (Gdańskie Centrum Rehabilitacji, Szpital Reumatologiczny w Sopocie, Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska, ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku).

     W latach 2002 - 2005 instruktor Samodzielnej Pracowni Fizykoterapii, Balneoklimatologii i Masażu, kierownik przedmiotu „Masaż” na Wydziale Lekarskim Oddział Zdrowia Publicznego, kierunek Fizjoterapia Akademii Medycznej w Gdańsku.
      W tym też czasie prowadziła zajęcia kliniczne na oddziałach szpitalnych Akademii Medycznej w Gdańsku.

     W latach 2007 - 2008 Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technik Masażysta, Ekspert Wydziału Egzaminów Zawodowych,

     W latach 2008 - 2013 prowadziła zajęcia z przedmiotu Masaż na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

     W latach 2004 - 2014 nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych na kierunku Technik Masażysta w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku.

     W latach 2012 - 2014 nauczyciel przedmiotu Masaż w Szkole Policealnej Oświata – Lingwista - Gdańskie Studium Masażu.

     W 2014 fizjoterapeuta w Sanatorium Jantar w Gdańsku Sobieszowie.

     Od 2014 roku fizjoterapeuta w prywatnym gabinecie w Remedium Centrum Rehabilitacji w Gdańsku.


     Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.


      Uczestnik kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych:
- indywidualny staż zawodowy w zakresie masażu leczniczego (Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1995, 1998),
- kurs masażu leczniczego (Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, 1996, 1997),
- kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, stopnie A, B, C, D (1997-1998),
- szkolenia z zakresu fizykoterapii: prezentacja „MLS – nowa granica w leczeniu bólu, stanów zapalnych i obrzęków”, „HILT – całkowicie bezpieczna unikalna terapia laserami o dużej mocy w leczeniu głęboko położonych tkanek: mięśni, ścięgien, więzadeł oraz w chorobach zwyrodnieniowych stawów” oraz obsługa aparatu do krioterapii Cryo-T (1997-2010),
- warsztaty Osteopatii Kranialnej –Terapia Czaszkowo-Krzyżowa organizowane przez Health Academy, stopnie I i II; uwolnienie psychosomatyczne I-go stopnia (2000-2003),
- seminarium szkoleniowe: Instrumentalne i manualne techniki wspomagania oddechu w chorobach nerwowo-mięśniowych (2003),
- kurs podstawowy The S-E-T Concept: Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TerapiMaster (2003),
- kurs Neuromobilizacje w terapii manualnej, cz.1, 2, 3, 4 (2003-2004),
- kurs: Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji (2005),
- warsztaty: Chiński masaż 7 linii, Komplementarne techniki masażu: masaż techniką nerwowo-mięśniową wg S. Liefa i B. Chaitowa oraz masaż kręgosłupa wg R. Breussa (2007),
- kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez PCK (2008),
- warsztaty masażu polinezyjskiego Lomi Lomi Nui (2008),
- kurs z zakresu masażu, kinezyterapii i innych metod terapeutycznych stosowanych w ginekologii i położnictwie (2008),
- szkolenie w dziedzinie Kinetic Control: Rehabilitacja nerwowo-mięśniowa części lędźwiowej kręgosłupa (2010),
- kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne (2011),
- warsztaty z zakresu: relaksująco-wyszczuplający zabieg czekoladowy na ciało, masaż kijami bambusowymi, aromaterapeutyczny masaż gorącą świecą, masaż relaksacyjny ziołowymi stemplami (2013),
- kurs Leczniczy Masaż Tensegracyjny (wstęp, 2013), (część kliniczna, 2014),
- kurs CranioSacral Therapy Level I Workshop, The Upledger Institute, Inc. (2014).

     Uczestnik kursów i szkoleń pedagogiczno-edukacyjnych:
- kurs: Technologia Informacyjna w praktyce szkolnej, Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych w ramach „III Edycji Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych” w Sopocie (2001),
- kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku (2005/2006),
- szkolenie: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność oświatową – przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych (2005),
- szkolenie w ramach projektu Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 2006 pt. Wspieranie nauczyciela w funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym (2006),
- ukończenie szkolenia na egzaminatora oraz wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku jako egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik Masażysta (2007),
- kurs: Konstruowanie zadań do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (2007/2008),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli: Doradztwo edukacyjno – zawodowe w gimnazjum
i szkole ponadgimnazjalnej (2011),
- kurs Kierownik wycieczek szkolnych (2012).

     Uczestnik konferencji, kongresów, sympozjów i zebrań z zakresu masażu i rehabilitacji, m.in.:
- Konferencja Metodyczna pt. Kryteria oceniania projektu na zajęciach praktycznych zorganizowana przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie (2006),
- Zebranie Naukowo – Szkoleniowe pt. Spastyczność – zintegrowane podejście terapeutyczne (2006),
- współorganizator i aktywny uczestnik Konferencji Metodycznej w Gdańsku pt. Metodyka opracowania zadania praktycznego (2007),
- Pomorskie Sympozjum Profesjonalnego Masażu w Słupsku (2007),
- Ogólnopolskich Konferencji Naukowo Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 (2007-2008), oraz Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno – Naukowo - Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2010-2014).

     Członek Klubu „Ludzie Masażu"
          Nr karty członkowskiej 075/KLM/P/2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

 

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii