WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Laber Wojciech Zdzisław

Laber Wojciech Zdzisław; doktor nauk o zdrowiu, mgr rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta, specjalista masażu leczniczego, Manualnego Drenażu Limfatycznego, instruktor odnowy biologicznej, zasłużony nauczyciel masażu.


    Absolwent kierunku Fizjoterapia Medycznego Studium Zawodowego (1986) i kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego (1993), oraz studiów podyplomowych kierunek Pedagogika (1997) we Wrocławiu.

 

    Doktor nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola Alfreda M. Sokołowskiego dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego chorób płuc", wygłoszonej w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2017).


  W latach 1978-1979 fizjoterapeuta na oddziale Pulmonologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku.


    W latach 1981-1982 fizjoterapeuta na oddziałach Interny i Chirurgii Zespołu Opieki Zdrowotnej – Wrocław Stare Miasto.


   W latach 1983-1986 fizjoterapeuta w Zespole Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej – Wrocław - Śródmieście.


   W latach 1983-1994 fizjoterapeuta w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno Leczniczym Provita oraz w przychodni przyzakładowej ASPA we Wrocławiu.


    W latach 1990-2004 nauczyciel przedmiotów masaż i fizykoterapia w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu.


    W latach 1992-2000 nauczyciel przedmiotów masaż i rehabilitacja Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii we Wrocławiu.


   W latach 1998-1999 nauczyciel przedmiotu masaż w Prywatnym Policealnym Studium Zawodowym, w Liceum Masażu Leczniczego dla Niewidomych oraz w Szkole Masażu Bostudio we Wrocławiu.


   W latach 1991-2000 nauczyciel przedmiotów masaż i rehabilitacja w Kosmetycznym Policealnym Studium Zawodowym we Wrocławiu.


  Od 1996 roku prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną w zakresie rehabilitacji oraz nauczania masażu, fizykoterapii i kinezyterapii.


    W 1999 roku pracował w Fundacji na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i uszkodzeniami narządu ruchu w Oleśnicy.


   Od 2000 roku asystent - nauczyciel przedmiotu masaż i fizykoterapia w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.


    W 2000 roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.


    Od 2002 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Katedrze i Zakładzie Fizjoterapii Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu. Od 2010 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Fizjoterapii.


  Współautor publikacji naukowych: m in. Rehabilitacja metodą kompresoterapii w schorzeniach układu limfatycznego i żylnego kończyn dolnych (The compression therapy in rehabilitation of lymphatic and venous system diseases of lower limb); Technika neurostrukturalnej integracji – nowoczesna metoda walki z bólem; Wpływ terapii na przebieg Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego i inne.


     Aktywny i bierny uczestnik licznych kongresów, sympozjów, konferencji z zakresu fizjoterapii i masażu.


     Uczestnik kursów i szkoleń zawodowych, m.in.:
- masaż leczniczy (1996, 1997),
- masaż segmentarny (1993),
- pedagogiczny (1995),
- Public relations (2001),
- Nowoczesna Elektroterapia i Terapia Ultradźwiękowa w praktyce (2006),
- Nowoczesna laseroterapia w praktyce (2006),
- Basic Course Kinesiology Taping (2008),
- Advanced Course Kinesiology Taping (2009),
- Terapia przeciwobrzękowa w traumatologii sportowej i ortopedii (2011),
- Podstawy drenażu limfatycznego w wybranych jednostkach chorobowych (2011),
- obsługa aparatury medycznej Apparatus (2011),
- specjalizacja instruktorska z odnowy biologicznej (2013),
- instruktor odnowy biologicznej (2013),
- Jakość kształcenia w uczelniach wyższych (2014),
- Zarządzanie procesem dydaktycznym (2014),
- Zarządzanie czasem (2014).


      Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.


    Autor podręcznika akademickiego pt. Kompendium z masażu klasycznego dla studentów fizjoterapii (WSF, Wrocław, 2003).


   Współautor książki pt. Metodyka masażu w odnowie biologicznej (AGIW Wyd. II. Wrocław 2008, 2011), oraz współautor płyty DVD pt. Metodyka masażu w odnowie biologicznej: Masaż sportowy (VICTOR 11, Wrocław 2011).

 

   Od 2008 roku członek Komitetu Organizacyjnego i aktywny uczestnik Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Majówka Młodej Fizjoterapii” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu we Wrocławiu, na których wygłaszał referaty, m.in.:
- Rehabilitacja metodą kompresoterapii w schorzeniach układu limfatycznego i żylnego kończyn dolnych (2010),
- Technika Neurostrukturalnej Integracji – nowoczesna metoda walki z bólem (2011),
- Wpływ terapii na przebieg Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego (2013),
- sesja plakatowa Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna Achillesa, sesja plakatowa Usprawnianie fizjoterapeutyczne po uszkodzeniu łąkotki przyśrodkowej, sesja plakatowa Fizjoterapia w zapobieganiu powstawania negatywnych skutków długotrwałego unieruchomieni (2015),
- Równowaga statyczna i lateralizacja u dzieci w wieku 4-9 lat uczestniczących w zajęciach z hipoterapii, sesja plakatowa Leczenie i usprawnianie pacjentki po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych - analiza przypadku, sesja plakatowa Ból barku po udarze mózgu, sesja plakatowa Nowoczesne spojrzenie na stretching (2016).

 

     W 2011 roku członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji nt „Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej oraz Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 

   Aktywny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-Naukowo- Przedmiotowych w Łodzi, organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu, na których wygłaszał referaty pt.:

- Masaż w leczeniu stopy końsko-szpotowej u dzieci metodą Ponsetiego (2014),

- Uwarunkowania anatomiczne masażu odcinka szyjnego kręgosłupa (2015),

- Przydatność terapii i masażu leczniczego w łagodzeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (2016),
- Ocena przydatności masażu leczniczego i kinezyterapii w leczeniu Zespołu Bolesnego Barku (2017).

 

  Uczestnik corocznych spotkań integracyjno-kulturalno-rozrywkowych "Piknik Nauczycieli Masażu", odbywających się w ostatni weekend sierpnia:
- Gniezno 2016 - organizator Lucyna Nagórska
- Inowrocław 2018 -  organizatorzy Dariusz Fielek, Dariusz Chełminiak, Krzysztof Kos

 

    W 2017 roku prowadzący wykład pt Do zdrowia przez masaż, wygłoszony podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu.


     Członek Klubu „Ludzie Masażu"
       Nr karty członkowskiej 025/KLM/P/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
Leszek Magiera. Historia masażu w zarysie. 2007
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2001-2015
www.leksykonmasazu.pl (2012-2017)

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii