WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Fielek Dariusz

Fielek Dariusz Marian; magister rehabilitacji ruchowej, specjalista II stopnia w dziedzinie fizjoterapii, Specjalizuje się w Terapii Manualnej , Masażu Leczniczym i Medycznym, zasłużony nauczyciel masażu.

   Absolwent kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1996), studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999).

   Od 1996 roku pracuje w „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z.o.o. aktualnie na stanowisku Główny Specjalista ds. Rehabilitacji. Prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy w Zakładzie  Rehabilitacji oraz pracuje z pacjentami bólowymi  w schorzeniach ortopedyczno - neurologicznych. Opiekun praktycznej nauki zawodu dla stażystów, praktykantów, słuchaczy i studentów. Prowadzi również badania naukowe w zakresie skuteczności lecznictwa uzdrowiskowego.

   Uczy  od 1997r na różnych poziomach kształcenia jako nauczyciel i wykładowca. Od 2006 roku związany jako  nauczyciel na kierunku Technik Masażysta w Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, prowadzi przedmioty: Podstawy fizjoterapii, Pracownia Masażu, Teoretyczne Podstawy Masażu, Masaż sportowy, Diagnostyka i systematyka ćwiczeń. W 2016 roku uzyskał tytuł Nauczyciela Dyplomowanego.

   Uczestnik kursów i szkoleń zawodowych:
- Pięciostopniowy Kurs Terapii Manualnej w modelu Holistycznym (Centrum Terapii Manualnej dr  Andrzej Rakowski, Stegna, 1998-1999),
- Szkolenie  „Rehabilitacja  i zasady postępowania w stwardnieniu rozsianym” (Klinika Rehabilitacyjna Humlegarden /Krajowy Ośrodek rehabilitacyjny dla osób chorych na SM 1996r)
- Egzamin z Teorii i praktyki medycyny manualnej -zaświadczenie nr 180 (Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej,2001),
- Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli Czynnych Zawodowo (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, 2005-2006),
- Kurs Promocja Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 2007),
- Kurs Podstawy PNF (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 2007),
- Kurs Podstawy Fizjoterapii w Neurorehabilitacji (Szpital Uniwersytecki im dr Jurasza Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy, 2007),
- Kurs Podstawy Terapii Manualnej (Szpital Uniwersytecki im. dr Jurasza Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy, 2007),
-  Kurs Kinesiology Taping  (K – Active Association® 2008r),
- Pięciostopniowy kurs Nowoczesne metody Fizjoterapii w Praktyce (Thera - Band Academy® 2008-2009r.),
- Relacje Interpersonalne Nauczyciel – Uczeń Wpływające na Efektywność Nauczania (Personel System Bydgoszcz, 2009),
- Sztuka Mówienia – jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy (Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, 2010),
- Warsztaty Kinesiotaping w Sporcie Wyczynowym(MDI Zgorzelec 2011),
- Warsztaty Kinesiotaping a Obrzęki Chłonne w Mastektomii(MDI Zgorzelec 2011),
- Rehabilitacja Schorzeń Stawu Barkowego – praktyczne zastosowanie terapii manualnej (Centrum Kompetencji FORUM w Poznaniu, 2011),
- Techniki Masażu Twarzy - Drenaż Limfatyczny (Naturioska Cosmetics Spa Academy, 2012),
- Kurs Osteopatii Strukturalnej i Chiropraktyki (Ackerman College of Chiropraktyk, 2012),
- MDL – Manualny Drenaż Limfatyczny(Koncepcja Terapii Obrzekowej), Terapia Obrzęku Limfatycznego, Kompresja  bandażowanie (2012),
- Terapia Ortopedyczna wg. Cyriax’a - moduł A, B, C, D, E, F (2012-2013),
- Diagnostyka w Sporcie (Performance Stability, 2012),
- Rehabilitacja Osób ze Schorzeniami Narządu Ruchu (Kinetic Controll, 2013),
- Warsztaty „Bruksizm jako typowa dysfunkcja stawu skroniowo – żuchwowego – możliwości terapii”  MTSR Interservis®
- Terapia Manualna wg koncepcji Mulligana moduł A,B,C (2017-2018),
- Dwustopniowe szkolenie Zintegrowana Terapia Punktów Spustowych (Wilson Concept, 2017),
- Kurs Kinesiotapigu poziom KT1 KT2 (Kinesiotaping Polska® 2018)
- Kurs Kompleksowej Integracji Strukturalnej (Med Coach, Kraków 2020).

    W latach 1996-2012 wykładowca na kierunkach Studium Masażu i Technik Usług Kosmetycznych Centrum Nauki i Biznesu Żak Policealne Studium Zawodowe w Bydgoszczy.

    W latach 2001-2007 nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Gnieźnie na kierunku Technik Fizjoterapii, a od 2012 na kierunku Technik Masażysta.

    W latach 2003-2007 nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Policealnym Studium Zawodowym Fama w Inowrocławiu.

   Współautor artykułu pt. „Analiza lęku i depresji u chorych po pomostowaniu aortalno wieńcowym” (Ann. Acad.Med. Gedan.. - 2006, t. 36, s. [183]--189. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.).

    W 2007 roku uzyskał stopień Nauczyciela Kontraktowego, w 2012 Nauczyciela Mianowanego natomiast 2016 Nauczyciela Dyplomowanego.

     W latach 2011-2012 brał czynny udział w projekcie „Aktywne Amazonki Pomorza i Kujaw”. Wygłaszał referaty w większości klubów Amazonek w województwie Kujawsko - Pomorskim promujące nowoczesne metody rehabilitacji i masażu wśród Amazonek organizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy.

    W latach 2011-2014 wykładowca i ekspert Projektu pt. Aktywne amazonki Pomorza i Kujaw oraz Wielkopolski i Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej realizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy w Inowrocławiu.

    W latach 2012-2014 główny autor zagadnień realizowanych w projekcie oraz autor materiałów dydaktycznych w projekcie przeznaczonym dla nauczycieli na kierunku Technik Masażysta pt. Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej organizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy.

    W 2013 roku współpracował z czasopismem Żyj Zdrowo i Aktywnie, w którym ukazywały się jego artykuły w rubryce Ekspert radzi.

    W latach 2013-2014 wykładowca na turnusach rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu Aktywne Amazonki Wielkopolski organizowanych przez Fundację Ekspert Kujawy.

   W latach 2013-2014 wykładowca Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadząc kursy kwalifikacyjne Opieka długoterminowa dla pielęgniarek, oraz Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
    Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, prowadzący zajęcia praktyczne z zakresu fizykoterapii i balneoterapii.

    Współautor książki pt. Przewodnik po zabiegach fizjoterapeutycznych (2014).

   Organizator i aktywny uczestnik I Konferencji Medycznej pt. Fizjoterapia w praktyce lekarza rodzinnego (Inowrocław, 2014).

    Współautor pytań do międzywojewódzkiego konkursu pt. Poznaj tajniki masażu (Gniezno 2014).

    Organizator międzywojewódzkiego konkursu pt. Poznaj tajniki masażu (Inowrocław 2015).

   Od 2015 roku wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, prowadzący zajęcia z balneologii.

    Autor filmów DVD promujące zabiegi w Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp z o.o. z zakresu Terapii Manualnej i Medycyny Ortopedycznej wg, Cyriax’a.

   Bierny uczestnik: Kongresy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2000-2014), Międzynarodowe Konferencje w Zgorzelcu pod nazwą Międzynarodowe Dni Inwalidy (2000- 2014), Konferencje w Pabianicach pod nazwą Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii (2000- 2014), I Kongres Rehabilitacji Sportowej (Kraków 2006), IX Konferencja Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowa „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii” Łódź 2015.

    Aktywny uczestnik konferencji, kongresów, sympozjów i warsztatów, m.in.:
- Cykl wykładów w Solanki Uzdrowisko Inowroclaw sp. z o.o. na temat Terapia Manualna jako nowoczesna forma terapii w bólach kręgosłupa, zwiększające świadomość pacjentów na temat masażu , terapii manualnej i terapii ortopedycznej (2010-2015),
– Cykl wykładów pod nazwą Porozmawiajmy o zdrowiu, na których wygłaszał referaty na temat Sposób na zdrowy kręgosłup (Inowrocław, 2012),
- Konferencji pt. Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii, na której wygłosił dwa referaty pt. Skuteczność narzędzi badawczych w ocenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz Skuteczność terapii usprawniającej prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych u pacjentów w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (Pabianice, 2013),
– IV Spotkanie Przedmiotowo Metodyczne – prezentacja Masażu muszlami filipińskimi (Gniezno 2013r.)
– V Spotkanie Przedmiotowo Metodyczne pod nazwą Profesjonalny masaż kluczem do sukcesu Zawodowego, na którym wygłosił referat pt. „Bądź modny i żyj zdrowo” (Gniezno 2014),
- VIII Konferencja Metodyczno - Naukowo - Przedmiotowa pod nazwą Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii, na której wygłosił referat pt. Masaż poprzeczny w zespole bolesnego barku (Łódź, 2014).
     Uczestnik corocznych spotkań integracyjno – kulturalno - rozrywkowych "Piknik Nauczycieli Masażu", odbywających się w ostatni weekend sierpnia:
- Sztum 2015 - organizator Cezary Nenczak,
- Gniezno 2016 - organizator Lucyna Nagórska,
- Ostrów Wielkopolski 2017 – organizatorzy Jacek Pieczyński, Tomasz Kuczma,
- Inowrocław 2018 -  organizatorzy Dariusz Fielek, Dariusz Chełminiak, Krzysztof Kłos.
- Poznań 2019  - Organizatorzy Patrycja Rębiewska, Piotr Hołenko, Marzena Zappor.

•    Prezes Oddziału Kujawsko - Pomorskiego  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
•    Członek Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.
•    Koordynator w wojewódzkie Kujawsko - Pomorskim z ramienia Komitetu Organizacyjnego Samorządów Fizjoterapeutycznych (2016).
•    Członek Zespołu Ekspertów ds. balneologii i medycyny fizykalnej z ramienia KIF.
•    Ekspert/doradca w zespole powołanym w maju 2020r przez Prezesa NFZ do spraw katalogu procedur ICD-9 oraz standaryzacji prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

    W latach 2017-2020 uczestnik  Ogólnopolskiego Collegium Masażu Medycznego  oraz Studiów podyplomowych z Masażu Medycznego przy  Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli masażu, a jej celem jest podnoszenie kwalifikacji i poznanie najnowszych osiągnięć w stosowaniu masażu w różnych  jednostkach chorobowych. Wykładowcami Collegium są przede wszystkim  mgr Henryk Pawlak , mgr Sara Jóźwik oraz wykładowcy z różnych dziedzin medycyny.

      Członek Klubu „Ludzie Masażu"
      Nr karty członkowskiej 068/KLM/P/2015


   

 

 

 

 

 
 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

 

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii