WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1

Fielek Dariusz

Fielek Dariusz Marian; specjalista II stopnia w dziedzinie fizjoterapii, nauczyciel mianowany w Technikum Masażu.

    Absolwent kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1996), studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999).

    Od 1996 roku Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Prowadzi nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy w Zakładzie oraz pracuje z pacjentami. Opiekun praktycznej nauki zawodu dla stażystów, praktykantów, słuchaczy i studentów. Prowadzi również badania naukowe w zakresie skuteczności lecznictwa uzdrowiskowego.

     Od 2006 roku nauczyciel na kierunku Technik Masażysta w Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, prowadząc przedmioty: Podstawy fizjoterapii, Pracownia Masażu, Teoretyczne Podstawy Masażu, Masaż sportowy, Diagnostyka i systematyka ćwiczeń. Obecnie w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego.

     Uczestnik kursów zawodowych:
- pięciostopniowy Kurs Terapii Manualnej (Centrum Terapii Manualnej, Stegna, 1998-1999),
- egzamin z Teorii i praktyki medycyny manualnej - zaświadczenie nr 180 (Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej, 2001),
- Kurs Pedagogiczny dla Wykładowców Pozaszkolnych Form Kształcenia i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu (Uniwersytet Powszechny Inowrocław, 2002),
- Kurs Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2000 Analizy Zagrożeń HACCP (MDG Doradztwo Gospodarcze Poznań, 2004),
- Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli Czynnych Zawodowo (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, 2005-2006),
- Kurs Promocja Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 2007),
- Kurs Podstawy PNF (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 2007),
- Kurs Podstawy Fizjoterapii w Neurorehabilitacji (Szpital Uniwersytecki im dr Jurasza Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy, 2007),
- Kurs Podstawy Terapii Manualnej (Szpital Uniwersytecki im. dr Jurasza Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy, 2007),
- Kinesiology Taping K – Active Association, 2008),
- Relacje Interpersonalne Nauczyciel – Uczeń Wpływające na Efektywność Nauczania (Personel System
  Bydgoszcz, 2009),
- Sztuka Mówienia – jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy (Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, 2010),
- Warsztaty Kinesiotaping w Sporcie Wyczynowym (Międzynarodowy dzień Inwalidy, Zgorzelec 2011),
- Warsztaty Kinesiotaping a Obrzęki Chłonne w Mastektomii (Międzynarodowy dzień Inwalidy, Zgorzelec 2011),
- Rehabilitacja Schorzeń Stawu Barkowego – praktyczne zastosowanie terapii manualnej (Centrum Kompetencji FORUM w Poznaniu, 2011),
- Techniki Masażu Twarzy - Drenaż Limfatyczny (Naturioska Cosmetics Spa Academy, 2012),
- Kurs Osteopatii Strukturalnej i Chiropraktyki (Ackerman College of Chiropraktyk, 2012),
- MDL –manualny drenaż limfatyczny, Terapia Obrzęku Limfatycznego, Kompresja – bandażowanie (2012),
- Terapia Ortopedyczna wg. Cyriax’a - moduł A, B, C, D, E, F (2012-2013),
- Diagnostyka w Sporcie (Performance Stability, 2012),
- Rehabilitacja Osób ze Schorzeniami Narządu Ruchu (Kinetic Controll, 2013),

- Terapia Manualna wg koncepcji Mullugana moduł A (2017),
- Zintegrowana Terapia Punktów Spustowych (Wilson Concept) (2017).

    W latach 2001-2007 nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Gnieźnie na kierunku Technik Fizjoterapii, a od 2012 na kierunku Technik Masażysta.

    W 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty Rehabilitacji Ruchowej I stopnia, a 2007 roku tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie Fizjoterapii.

    W latach 2003-2007 nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Policealnym Studium Zawodowym Fama w Inowrocławiu.

    W latach 2003-2012 wykładowca na kierunkach Studium Masażu i Technik Usług Kosmetycznych Centrum Nauki i Biznesu Żak Policealne Studium Zawodowe w Bydgoszczy.

   Współautor artykułu pt. Analiza lęku i depresji u chorych po pomostowaniu aortalno wieńcowym (Ann. Acad.Med. Gedan.. - 2006, t. 36, s. [183]--189. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.).

    W 2007 roku uzyskał stopień Nauczyciela Kontraktowego, a w 2012 Nauczyciela Mianowanego.

     Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

     W latach 2011-2012 brał czynny udział w projekcie „Aktywne Amazonki Pomorza i Kujaw”. Wygłaszał referaty w większości klubów Amazonek w województwie Kujawsko - Pomorskim promujące nowoczesne metody rehabilitacji i masażu wśród Amazonek organizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy.

    W latach 2011-2014 wykładowca i ekspert Projektu pt. Aktywne amazonki Pomorza i Kujaw oraz Wielkopolski i Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej realizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy w Inowrocławiu.

    W latach 2012-2014 główny autor zagadnień realizowanych w projekcie oraz autor materiałów dydaktycznych w projekcie przeznaczonym dla nauczycieli na kierunku Technik Masażysta pt. Praktyczne kształcenie nauczycieli branży hotelarsko-turystycznej organizowanego przez Fundację Ekspert Kujawy.

    W 2013 roku współpracował z czasopismem Żyj zdrowo i aktywnie, w którym ukazywały się jego artykuły w rubryce Ekspert radzi.

    W latach 2013-2014 wykładowca na turnusach rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu Aktywne Amazonki Wielkopolski organizowanych przez Fundację Ekspert Kujawy.

   W latach 2013-2014 wykładowca Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadząc kursy kwalifikacyjne Opieka długoterminowa dla pielęgniarek, oraz Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, prowadzący zajęcia praktyczne z zakresu fizykoterapii i balneoterapii.

    Współautor książki pt. Przewodnik po zabiegach fizjoterapeutycznych (2014).

   Organizator i aktywny uczestnik I Konferencji Medycznej pt. Fizjoterapia w praktyce lekarza rodzinnego (Inowrocław, 2014).

    Współautor pytań do międzywojewódzkiego konkursu pt. Poznaj tajniki masażu (Gniezno 2014).

    Organizator międzywojewódzkiego konkursu pt. Poznaj tajniki masażu (Inowrocław 2015).

   Od 2015 roku wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, prowadzący zajęcia z balneologii.

    Autor filmów DVD promujące zabiegi w Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp z o.o. z zakresu Terapii Manualnej i Medycyny Ortopedycznej wg, Cyriax’a.

   Bierny uczestnik: Kongresy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2000-2014), Międzynarodowe Konferencje w Zgorzelcu pod nazwą Międzynarodowe Dni Inwalidy (2000- 2014), Konferencje w Pabianicach pod nazwą Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii (2000- 2014), I Kongres Rehabilitacji Sportowej (Kraków 2006), IX Konferencja Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowa „Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii” Łódź 2015.

    Aktywny uczestnik konferencji, kongresów, sympozjów i warsztatów, m.in.: 
- Cykl wykładów w Solanki Uzdrowisko Inowroclaw sp. z o.o. na temat Terapia Manualna jako nowoczesna forma terapii w bólach kręgosłupa, zwiększające świadomość pacjentów na temat masażu , terapii manualnej i terapii ortopedycznej (2010-2015),
– Cykl wykładów pod nazwą Porozmawiajmy o zdrowiu, na których wygłaszał referaty na temat Sposób na zdrowy kręgosłup (Inowrocław, 2012),
- Konferencji pt. Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii, na której wygłosił dwa referaty pt. Skuteczność narzędzi badawczych w ocenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz Skuteczność terapii usprawniającej prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych u pacjentów w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (Pabianice, 2013),
– IV Spotkanie Przedmiotowo Metodyczne – prezentacja Masażu muszlami filipińskimi (Gniezno 2013),
– V Spotkanie Przedmiotowo Metodyczne pod nazwą Profesjonalny masaż kluczem do sukcesu Zawodowego, na którym wygłosił referat pt. Bądź modny i żyj zdrowo (Gniezno 2014),
- VIII Konferencja Metodyczno - Naukowo - Przedmiotowa pod nazwą Rola masażu w fizjoterapii i kosmetologii, na której wygłosił referat pt. Masaż poprzeczny w zespole bolesnego barku (Łódź, 2014).

    Członek Klubu „Ludzie Masażu"

      Nr karty członkowskiej 068/KLM/P/2015 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

 

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii