WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Ćwiertnia Barbara

Ćwiertnia Barbara; magister rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta, specjalista drenażu limfatycznego i masażu leczniczego, zasłużony nauczyciel masażu.

   Absolwent kierunku Fizjoterapia Medycznego Studium Zawodowego (1976) oraz kierunku Rehabilitacja Ruchowa   Akademii Wychowania Fizycznego (1979) w Krakowie.
                                                                                                                                               
   W latach 1976-2001 nauczyciel przedmiotów zawodowych, a w latach 1986-2001 również Kierownik Szkolenia Praktycznego na kierunku Fizjoterapia w Medycznym Studium Zawodowym nr 4 w Krakowie.

      W 1987 roku ukończyła Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Krakowie.

     W 1995 roku autor zbioru konspektów „Higiena i profilaktyka zdrowotna” na zlecenie Centrum  Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie O/ Kraków.

     W 1997 roku współautor kryteriów oceniania i wymogów  egzaminacyjnych dla zawodu Technika Fizjoterapii w ramach prac Komisji Programowej w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, oraz opiniodawca programu nauczania nr 2714 dla zawodu  Technik Fizjoterapii.

      W 1999 roku po zdanym egzaminie państwowym w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie uzyskała specjalizację zawodową II stopnia w zakresie nauczania fizjoterapii.

    W 1999 roku współautor 3 letniego programu nauczania dla zawodu Technik Fizjoterapii w ramach prac Komisji Programowej w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.

     W latach 2001-2003  nauczyciel przedmiotów zawodowych i Kierownik Szkolenia Praktycznego na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Szkole Medycznej.

   Od 2001 roku wykładowca teorii i praktyki masażu leczniczego w Zakładzie Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

    W latach 2001-2008 nauczyciel przedmiotów kinezyterapia, fizykoterapia i masaż leczniczy w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Krakowie.

    W 2002 roku ukończyła kurs masażu leczniczy II stopnia w Szkole Masażu BIO-RELAX w Krakowie. Program kursu obejmował masaż segmentarny, masaż punktowy chiński i refleksoterapię stopy.

     W 2002 roku wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (nr w rejestrze MENiS/6877/Eks, Warszawa).

   W latach 2006-2007 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii UJ CM, oraz koordynator prac studentów nad przygotowaniem wystąpienia i prezentacji na Konferencji Studentów nt. Techniki masażu klasycznego narzędziem fizjoterapeuty.

    Od 2012 roku nauczyciel akademicki odpowiedzialny za uruchamianie pacjentek po porodzie oraz rozwiązywanie problemów obrzęków limfatycznych i innych powikłań po zabiegach ginekologicznych w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Siemiradzkiego w ramach zajęć praktycznych ze studentami kierunku Fizjoterapia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz kierunku Położnictwo UJ CM.

     Od 2012 roku członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii UJ CM w Krakowie.
                                                                                                                                                    
     Uczestnik kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów zawodowych:
- Rehabilitacja dzieci z porażeniami mózgowymi - Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych (Warszawa, 1976), 
- Zapobieganie i leczenie w zespołach bólowych kręgosłupa wg metody McKenzie” – Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych (Kraków, 1994),
- Sukces-II, podnoszenie efektywności  kształcenia - Centrum Edukacji Medycznej (Warszawa, 1996),
- Studium Projektowania Dydaktycznego - Centrum Edukacji Medycznej (Warszawa, 1998),
- Etyka i deontologia - Centrum Edukacji Medycznej (Warszawa, 1998),
- Rola i zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego - Centrum Edukacji Medycznej (Warszawa, 1999),
- Kształtowanie umiejętności komunikacji niewerbalnej słuchaczy Wydziału Fizjoterapii - praca specjalizacyjna – Centrum Edukacji Medycznej (Warszawa, 1999),
- Nowoczesne metody kształcenia w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania i krótkiej interwencji u osób  nadużywających i /lub uzależnionych od  tytoniu, alkoholu i innych substancji chemicznych - PARPA i KOWEZ (Warszawa, 2001),
- Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kraków, 2000),
- Absolwent na rynku pracy - Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2003),
- Akupresura i zastosowanie masażu w wybranych jednostkach chorobowych - Medyczne Studium Masażu Leczniczego (Kraków, 2009).

     Współautor publikacji pt Rehabilitacja po mastektomii. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16 (4): 397–400.
                                        
    Czynny uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych, m.in. z zakresu masażu i rehabilitacji:
- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nauka a jakość życia - sesja plakatowa (Wilno, 2005),
- Festiwal Nauki w Krakowie – promocja Kierunku Fizjoterapia i prezentowanie możliwości poprawy jakości życia wykorzystując kinezyterapię, fizykoterapię i masaż (rok rocznie od 2005),
- Konferencja Naukowa w Krakowie pt. „Zastosowanie środków wspomagających masaż leczniczy - – członek Komitetu Organizacyjnego (2007),
- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Tarnowie, na której wygłosiła referat pt Rehabilitacja po mastektomii (2008),
- Międzynarodowa Konferencji z okazji 100-lecia  Pielęgniarstwa, na której wygłosiła  referat  pt Dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych (Kraków, 2011),
- Międzynarodowa Konferencja „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii” w Krakowie – członek Komitetu Organizacyjnego (rok rocznie od 2012).

      Członek Klubu „Ludzie Masażu"
          Nr karty członkowskiej 142/KLM/P/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl 2017
Magiera Leszek. 2017. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. Bio-styl, Kraków

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii