WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Ciejka Elżbieta

Ciejka Elżbieta; doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ magnetoterapii na wybrane parametry układu krążenia i krzepnięcia krwi, wygłoszonej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (2005).

    Absolwentka kierunków Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1997), oraz studiów doktoranckich Aparatura i Sprzęt Medyczny (2005), i studiów podyplomowych Zarządzanie Służbą Zdrowia i Elementy Techniki Medycznej (2010) Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

    W latach 1983 - 2000 pracownik Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie.

     W latach 1997 - 2009 nauczyciel przedmiotów zawodowych z fizykoterapii, kinezyterapii i masażu w Szkole Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. Od 2003 roku nauczyciel kontraktowy.

     W latach 2000 - 2006 starszy asystent w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi.

     Od 2003 roku specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia.

     W latach 2006 - 2013 kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS w Łodzi.

     W latach 2006 – 2009 fizjoterapeuta i kierownik gabinetów fizjoterapii Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS w Łodzi.

    Od 2007 roku wykładowca przedmiotów z zakresu fizykoterapii i masażu Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

   W latach 2008 - 2013 starszy wykładowca przedmiotów zawodowych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

    W latach 2009 - 2014 Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, starszy asystent Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Łodzi.
Od 2014 roku starszy asystent na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

    Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

   Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii w czasopismach branżowych.

    Współautor publikacji naukowych z zakresu masażu: Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu (Folia Medica Lodziensia, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115), Tajemnica dotyku (Rehabilitacja w Praktyce,2008, 2 kwiecień – maj  ISSN- 1895 -4146).

    Aktywny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu, m.in.: Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach, na których wygłaszała referaty pt. Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej - masaż wg modelu Lotorp (2009), Efekt kompleksowego postępowania terapeutycznego opartego na teorii taśm mięśniowo-powięziowych na przykładzie radikulopatii C5- C6 (2010), Fizjoterapia w terapii zespołu cieśni nadgarstka (2013)

   W latach 2006-2008 współorganizator i uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż organizowanych przez Policealną Szkołę Medyczną nr 2 w Łodzi, a od 2010 roku współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno – Naukowo - Przedmiotowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Przeciwwskazania i ryzyko wynikające z zastosowania terapii ultradźwiękowej (2010), Elementy masażu głębokiego w urazach stawu skokowego (2012), Masaż w zaburzeniach równowagi mięśniowo-powięziowej wynikających z wad postawy (2014), Ból mięśniowo-powięziowy – badanie i sprężyste odkształcanie tkanek (2015).

    Członek Klubu „Ludzie Masażu”. 

 

Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015

 

Informacja o śmierci Leszka Magiery

W związku ze śmiercią właściciela strony Leszka Magiery, nie pojawiają się na niej nowe treści czytaj więcej czytaj więcej

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii