WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u

Chochowska Małgorzata

Chochowska Małgorzata; doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, akademicki nauczyciel masażu, autor publikacji naukowych z zakresu masażu.

    Absolwentka kierunku Fizjoterapia Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego (2005), kierunku Pedagogika Specjalna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2007), studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego (2009), oraz Studium Metodologii Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego (2010) w Poznaniu.

    Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Laseroterapia i ultradźwięki jako metody wspomagające leczenie przewlekłego zespołu bólowego odcinka kręgosłupa lędźwiowego, wygłoszonej w Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2012).

      W latach 2006-2007 wykładowca w Studium Edukacji Kadr w Poznaniu.

   W latach 2006-2009 doktorantka w Pracowni Elektrodiagnostyki Medycznej w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

   W latach 2008-2012 fizjoterapeuta i terapeuta manualny w Przychodni Stomatologiczno-Rehabilitacyjnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARCANUS” w Swarzędzu.

   Od 2010 roku wykładowca akademicki w Pracownii Terapii Manualnej i Masażu, a od 2012 roku Kierownik studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii, oraz od 2014 roku Kierownik studiów podyplomowych Holistyczna Opieka Okołoporodowa w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

   Od 2013 roku prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE w Swarzędzu, specjalizując się w terapii manualnej, głównie u osób po urazach narządu ruchu i u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi.

    Od 2015 roku adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

    Uczestnik zawodowych kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu masażu, fizjoterapii, terapii manualnej i medycyny mięśniowo - powięziowej, m. in.:
- Techniki energizacji mięśni – prowadzący: Jarosław Ciechomski (2003),
- Metoda McKenzie, The McKenzie Institiute (A-C) - prowadzący: Tomasz Stengert (2006-2007),
- MAKATON (1-4) - prowadzący: Bogusława Kaczmarek (2006),
- Terapia Manualna Holistyczna – prowadzący Andrzej Rakowski, 2006 (A) i 2016 (B i C),
- Ćwiczenia oporowe i równoważne, Thera-Band Academy - prowadzący: Józef Spałek (2007),
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - prowadzący: Jolanta Piętowska (2007),
- Szkolenie z zakresu badań neurofizjologicznych (elektromiografia) – opiekun i kierownik: Małgorzata Bilińska (2008),
- Kinesiology Taping (basic) - prowadzący: Tomasz Sendrek (2009),
- Funkcjonalna Terapia Manualna (A-D) - prowadzący: Mirosław Kapica (2009),
- Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce, Thera-Band Academy (1-5) -prowadzący: Józef Spałek (2009),
- Introduction to Structural Integration (basic) - prowadzący: John Smith (2011),
- Integrative Fascial Realease Foundation Course Study –  prowadzący: Steven Goldstein (2011),
- Palpatory Anatomy of the Belly: Fascial Architecture Applications to Fascia, Fluid and Energy – organizator - prowadzący: Marty Ryan (2012),
- Masaż Tkanek Głębokich – prowadzący: Marcin Wytrążek (2012),
- Taping w urazach sportowych – prowadzący: mgr Ignacy Frajher (2012),
- Mulligan Concept  (A) -  prowadzący: Rene Claassen (2012),
- Wykorzystanie oporu elastycznego w postępowaniu fizjoterapeutycznym – prowadzący: Monika Grygorowicz (2013),
- Myofascial release – comprehensive course – prowadzący: Carol Manheim (2013),
- Seksualność człowieka w zdrowiu i chorobie – prowadzący: Anna Dolczewska-Samela (2013),
- Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii, Technomex (2013),
- Noszenie w chuście wiązanej i nosidłach miękkich (ClauWi) - prowadzący: Anna Nogajska i Izabella Banach-Kubik (2013),
- Nauka prowadzenia treningu mięśni dna miednicy - prowadzący: Elżbieta Kaden (2013),
- Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu, prowadzący: dr Anita Konik (2013),
-Manual Therapy for abdominal Viscera: Assessment, Palpation and clinical Applicatios -prowadzący: Marty Ryan (2014),
- CranioSacral Therapy (level 1), The Upledger Institute, Inc. - prowadzący: John Page (2014),
- Masaż ajurwedyczny Abhanga – prowadzący: Wioleta Jankowiak (2014),
- Masaż stemplami ziołowymi Panta Laur – prowadzący: Wioleta Jankowiak (2014),
- An extension course In Structural Bodywork based on myofascial chains – prowadzący: John Smith (2015),
- Dno miednicy – anatomia, fizjologia objawy i techniki manualne oraz reedukacja mięśni dna miednicy - prowadzący: Bogumiła Dampc, Magdalena Tomczak (2015),
- Ultrasonography of musculosceletal system with elements of applications in rheumatology - kierownik Małgorzata Serafin-Król (2015),
- Terapia zaburzeń czynnościowych w obrębie jamy brzucha (2015).

   Inicjator i współautor programu pierwszych w Polsce interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii, Holistyczna Opieka Okołoporodowa oraz pierwszego w Polsce Studium dla Doul.

   Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego.

   Członek stowarzyszeń branżowych:
- Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej,
- Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
- Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym,
- Klubu „Ludzie Masażu”.

      Autor skryptów dla studentów z zakresu masażu:
- „Masaż Małego Człowieka” – skrypt dotyczący masażu niemowląt i małych dzieci, opatrzony 160 fotografiami, oraz omawiający podstawy tej formy terapii z naciskiem na tworzenie więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem i rodzicami, budowaniu zaufania oraz szacunku. Skrypt był wykorzystywany na zajęciach w ramach studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii.
- „Fascynująca powięź” – skrypt dotyczący zagadnień związanych z anatomią, histologią i fizjologią tkanki łącznej, z której zbudowana jest tzw. mięśnio-powięź odpowiedzialna za kontrolę i integrację ruchów, oraz przechowująca napięcia związane ze stresem cywilizacyjnym i obdarzona swoistą pamięcią, co jest genezą wielu czynnościowych zaburzeń i zespołów bólowych narządu ruchu. Skrypt był wykorzystywany podczas zajęć na studiach podyplomowych Terapia Manualna Tkanek Miękkich – na zajęciach z zakresu Czynnych i biernych technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego.
- „Człowiek z blizną” – skrypt dotyczący zagadnień związanych z prawidłowym i nieprawidłowym gojeniem rany oraz wytworzeniem się blizny, która może być  źródłem dolegliwości bólowych, co jest związane ze zmianą stosunków anatomicznych tkanek w jej obrębie (co rzutuje na całą biomechanikę ruchu), ale też źródłem ukrytych dolegliwości natury psychicznej. Skrypt przedstawia manualne i fizykalne metody pracy z blizną, zwracając uwagę na aspekt psychofizyczny tych działań i możliwe gwałtowne reakcje pacjenta. Skrypt był wykorzystywany podczas zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych „Terapia Manualna Tkanek Miękkich” – na zajęciach z zakresu „Czynnych i biernych technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego”, oraz podczas autorskiego warsztatu „Zintegrowane techniki pracy z blizną”.

     Redaktor opracowania dziecięcych rymowanek pt „Masowanki-Rymowanki”, autorstwa słuchaczy I edycji studiów podyplomowych „Fizjoterapia w Pediatrii”, prowadzonych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, mającego na celu doskonalenie warsztatu terapeutów dziecięcych – absolwentów w/w studiów podyplomowych i rozwój ich kreatywności w przyszłej pracy zawodowej. Wierszyki są przeznaczone do „deklamowania” w czasie masażu dziecka a słowa stanowiące ich treść są ilustrowane ruchami masażysty, mają służyć budowaniu więzi pomiędzy dzieckiem i terapeutą, zmniejszać napięcie psychofizyczne u dziecka i sprzyjać rozwojowi wokalizacji dzięki swej rytmicznej formie.

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej, fizykoterapii i masażu.

     Autor programów oraz autorskich kursów i warsztatów związanych z problematyką masażu:
- „Terapia manualna tkanek miękkich w leczeniu blizn i bliznowców” – kurs obejmuje etapy gojenia się rany i formowania blizny, możliwe zaburzenia związane z obecnością blizn i bliznowców oraz praktyczną naukę technik manualnych, stosowanych w poprawie elastyczności blizny i przesuwalności tkanek (2011),
- „Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia” – kurs obejmuje etapy gojenia się rany i formowania blizny, możliwe zaburzenia związane z obecnością blizny po cesarskim cięciu oraz praktyczną naukę technik manualnych, stosowanych w poprawie elastyczności blizny po cesarskim cięciu i przesuwalności tkanek (2011),
- „Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Aspekty neuroanatomiczne i neurofizjologiczne” – wykład dotyczący tkanek miękkich (głównie mięśni wraz z otaczającą i przenikającą je powięzią) w ramach projektu „Medyczny Poznań” – i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii (2012),
- „Techniki pracy manualnej  w obrębie barku” – warsztat dotyczący manualnego leczenia, objawiających się bólem zaburzeń funkcjonalnych w rejonie barku, zorganizowany w ramach projektu „Medyczny Poznań” – i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii (2012),
- „Człowiek z blizną – warsztat z zakresu zintegrowanej pracy z blizną (techniki manualne oraz fizykalne) zorganizowany w ramach Dni Nauki i Praktyki w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu (2011r, ), oraz podczas projektu Medyczny Poznań (2013),
- Kobieta z blizną po człowieku, czy człowiek z blizną po kobiecie? – warsztat dotyczący manualnej pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia (2014),
- „Strukturalna praca z ciałem w reedukacji chodu” – warsztat prezentujący podstawy Metody Integracji Strukturalnej, podczas którego przedstawiono fascynującą i unikalną mechanikę dwunożnego chodu człowieka, która jednak może zostać zaburzona w stosunkowo łatwy sposób w wyniku stresu, unieruchomienia urazu czy choroby przewlekłej. Przedstawiono sposoby leczenia manualnego w zależności od źródła dysfunkcji (2014),
- „Strukturalna praca z ciałem w trójwymiarowej korekcji pracy miednicy podczas chodu” - warsztat stanowił rozwinięcie koncepcji przedstawianej podczas opisanego powyżej warsztatu nt. „Strukturalna praca z ciałem w reedukacji chodu”. W niniejszej warsztacie skupiono się na mechanice pracy  miednicy wg koncepcji Integracji Strukturalnej (2015 i 2017),
- „Urodzony, aby chodzić” – techniki kompresyjne tkanek miękkich w reedukacji pracy miednicy - warsztat przedstawiony podczas II Festiwalu Masażu w Gdańsku (2017).

     Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu masażu, m.in.:
- Ocena skuteczności masażu wibracyjnego punktów maksymalnie bolesnych i klasycznego – jako techniki psychofizycznej w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób starszych – doniesienia wstępne.
W: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 2008, s. 53-56,
- Skuteczność stosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniu nastroju
W: Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2010 , s. 67-74,
- Kinezyterapia oparta na zasadzie tensegracji w chorobie zwyrodnieniowo - przeciążeniowej narządu ruchu. W: Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 2010, s. 15-20,
- Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju - u osób starszych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011: 92 (3) , 428-439,
- The use of pressure algometry in the evaluation of physiotherapeutic procedure efficiency. W: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznań, 2011, s. 18-30,
- Obiektywizacja stanu chorego z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego w praktyce fizjoterapeutycznej. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS, 2012, nr 1, s. 57-65,
- Zespół bólu mięśniowo-powięziowego – etiologia, patogeneza, symptomatologia. Fizjoterapia, 2012: T. 20, nr 2, s. 89-96,
- Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych - studium przypadku zaburzeń czynnościowych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012 : T. 18, nr 4, s. 261-267,
- Masaż tkanek głębokich – konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013 : T. 94, nr 3, s. 428-433,
- Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. I. Wrażliwość dotyku, jej doskonalenie i obiektywizacja. Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 262-268,
- Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. II. Dotyk jako czynnik terapeutyczny i kod kulturowy. Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 269-273,
- Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol Manhaim – jako innowacyjne uzupełnienie fizjoterapii w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Hygeia Public Health, 2013: T. 48, nr 4, s.400-407,
- Znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju kręgowców wyższych. Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 421-424,
- Ocena skuteczności stosowania Masażu Shantali u niemowląt. Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 501-506,
- Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe u chorych w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych – doniesienie wstępne. Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 609-616,
- Terapia tkanek miękkich w zespole skrzyżowania górnego – opis przypadku. Rehabilitacja w Praktyce:  2014,6: 34-39,
- Terapia tkanek miękkich w zespołach posturalnych szyi i obręczy barkowej. W: Borowicz A. M., Kossowska I.: Fizjoterapia wobec nowych wyzwań, Wydawnictwo WSEiT, Poznań 2014,
- Zastosowanie rozluźniania mięśniowo-powięziowego u pacjentów kardiochirurgicznych w pierwszym okresie pooperacyjnym. Rehabilitacja w Praktyce:  2015,1: 24-31,
- Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część I. Klasyfikacja, etiopatogeneza, kryteria diagnostyczne. Hygeia Public Health, 2015: T. 50, nr 2, s. 283-287,
- Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część II. Leczenie niefarmakologiczne - uwalnianie punktów spustowych (terapia manualna). Hygeia Public Health, 2015: T. 50, nr 2, s. 288-293,
- Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy. Rehabilitacja w praktyce, 2015: nr 5: 61-68,
- Blizna po cesarskim cięciu – problem nie tylko estetyczny. Praktyka Lekarska, 2017, nr 139: 18-20,
- Terapia manualna w pracy z blizną po operacji cięcia cesarskiego. Hygeia Public Health, 2017: T. 52, nr 2, s. 151-156,
- Masaż głęboki w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego u kanadyjkarzy. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2017, nr 9, s. 21-29.

      Aktywny uczestnik konferencji, kongresów i sympozjów z zakresu masażu, fizjoterapii i terapii manualnej, na których wygłaszała referaty z zakresu masażu, m.in.:
- Konferencja w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu nt Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka, wygłosiła referat pt Ocena skuteczności masażu wibracyjnego punktów maksymalnie bolesnych i klasycznego - jako techniki psychofizycznej w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób starszych - doniesienia wstępne (2008),
- Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, na której wygłosiła referat pt  Skuteczność stosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniu nastroju (2010),
- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu "Współczesne kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej", pt. Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym, na której wygłosiła referat pt Wykorzystanie algometrii uciskowej w ocenie skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych (2011),
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu "Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej" nt. Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej, na której wygłosiła referat pt Obiektywizacja stanu chorego z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego (2012),
- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Poznaniu-Sierosław "Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu", na której wygłosiła referat pt Zaburzenia układu mięśniowo-powięziowego okolicy brzusznej a objawy kamicy dróg żółciowych - studium przypadku zaburzeń czynnościowych (2012),
- II Wielkopolska Konferencja Pielęgniarek i Położnych w Kórnikach, „W służbie bociana. Położna w życiu rodziny”,  na której wygłosiła referat pt Masaż kobiety ciężarnej i niemowlęcia – moda, czy pomoc w najczęstszych dolegliwościach (2012),
- X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Białymstoku „Życiodajna śmierć”, na której wygłosiła referat pt Masaż kobiety ciężarnej i niemowlęcia – moda, czy pomoc w najczęstszych dolegliwościach (2013),
- III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu “Promocja Zdrowia Reprodukcyjnego”, na której wygłosiła referat pt Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego w pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia (2013),
- VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Poznaniu-Sierosław “Interdyscyplinarne oblicze zespołu dna miednicy w różnych sferach życia – trudności terapeutyczne i diagnostyczne, na której wygłosiła referat pt Neurofizjologiczne mechanizmy oddziaływania manipulacji mięśniowo-powięziowych w obrębie miednicy (2014),
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowaw Poznaniu “Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia”, na której wygłosiła referat pt Terapia manualna tkanek miękkich w pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia (2014),
- I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Szkoleniowego w Poznaniu „Terapia zaburzeń czynnościowych w obrębie jamy brzucha”, na którym wygłosiła referat pt Terapia manualna tkanek miękkich w pracy z blizną po cesarskim cięciu w późnym okresie pooperacyjnym(2015),
- II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Szkoleniowego w Poznaniu „Terapia zaburzeń czynnościowych barku, na którym wygłosiła referat pt Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w dysfunkcjach stożka rotatorów (2016),
- Wykład otwarty w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, na którym wygłosiła referat pt Urodzony aby chodzić – fenomen trójpłaszczyznowej pracy miednicy, ocena zaburzeń i strategia pracy (2017),
- Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu, na której wygłosiła referat pt Terapia manualna w pracy z blizną po cesarskim cięciu – plan leczenia (2017),
- II World Day of Massage w Poznaniu „Brakujące ogniwo w pracy masażysty”, na którym wygłosiła referat pt Zaprojektowana do ruchu – ocena trójpłaszczyznowej pracy miednicy podczas chodu oraz strategia leczenia występujących zaburzeń w oparciu o koncepcję Taśm Anatomicznych (2017),
- IV Sympozjum Biofizyka a Medycyna w Poznaniu „Kolagen w medycynie i biologii”, na którym wygłosi referat pt Zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Pourazowy wzrost lepkości kwasu hialuronowego a zaburzenia ślizgu włókien kolagenowych. Implikacje terapeutyczne (2017),
- II Festiwal Masażu w Gdańsku, na którym wygłosi referat pt  Urodzony, aby chodzić – fenomen trójpłaszczyznowej pracy miednicy, ocena zaburzeń i strategia pracy, oraz poprowadzi warsztat nt  Urodzony, aby chodzić – techniki kompresyjne tkanek miękkich w reedukacji pracy miednicy (2017).

     Kierownik projektów badawczych związanych z problematyką masażu:
- Ocena wpływu wybranych technik z zakresu rozluźniania mięśniowo-powięziowego w zespole krótkiej pięty  (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 578/2013).
- Ocena wpływu masażu kostką lodem na wrażliwość uciskową tkanek (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 253/2014).

     W 2012 roku głosami studentów studiów podyplomowych Terapia Manualna Tkanek Miękkich w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu uhonorowana tytułem Najlepszy Wykładowca w roku akademickim 2011/2012, oraz w roku akademickim 2013/2014.

   W roku 2015 i 2016 na podstawie opinii pacjentów w plebiscycie portalu Znany Lekarz, uhonorowana tytułem  Lekarz Przyjazny Pacjentowi.

     W 2016 roku głosami czytelników Głosu Wielkopolskiego, V miejsce w klasyfikacji ogólnej w konkursie Wielkopolski Hipokrates 2016, w kategorii Fizjoterapeuta Roku.

   Recenzent naukowy książek autorstwa Marcina Wytrążka, pt „Masaż tkanek głębokich”. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, wydanej przez Wydawnictwo WSEiT w Poznaniu (2013, wyd.I) i (2014, wyd. II).

      Recenzent artykułów w czasopismach naukowych: w Hygeia Public Health oraz Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.

     Współredaktor naukowy polskiego wydania książki autorstwa John Smith pt „Strukturalna praca z ciałem”, wydanej przez Wydawnictwo WSEiT w Poznaniu (2014).

    Współredaktor naukowy polskiego wydania książki autorstwa Carla Stecco pt „Atlas funkcjonalny układu mięśniowo-powięziowego człowieka”, wydanej przez Wydawnictwo WSEiT w Poznaniu (2016).

    Redaktor naukowy polskiego wydania książki autorstwa James Earls pt „Urodzony, aby chodzić”, wydanej przez Wydawnictwo WSEiT w Poznaniu (2017).

    Członek Klubu „Ludzie Masażu"
       Nr karty członkowskiej 146/KLM/P/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2017)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2017

ZMIANA W DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK WYDAWNICTWA BIO-STY ...

Z dniem 1 października 2021 roku Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek wydawnictwa BIO-STYL i REHMED na terenie Polski zostaje firma Med Store z siedzibą w Krakowie. ... czytaj więcej czytaj więcej

02 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

01 Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących ...

Fizjologia zjawisk biologicznych zachodzących pod wpływem sprężystego odkształcania tkanek czytaj więcej czytaj więcej

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wsp ...

„Siódmy zmysł” czy masaż medyczny może wspomagać połączenia między mózgiem, a układem odpornościowym czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejWarto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii