WYBIERZ LITERĘ

Leksykona masażu na Facebook'u
biorelaxlurgushabys1ReklamaKLMPol690x160Piknik Nauczycieli Masażu

Boberski Marek

Boberski Marek; doktor nauk o zdrowiu, fizjoterapeuta, specjalista z zakresu masażu i rehabilitacji dzieci,  Certyfikowany Terapeuta NDT-Bobath, autor publikacji naukowych.

    Absolwent kierunku Fizjoterapia Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Szczecinie (2002), kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu (2006), podyplomowych studiów pedagogicznych Uniwersytetu Szczecińskiego (2009), oraz studiów doktoranckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (2014).

     Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ masażu na krążenie mózgowe, aktywność kory mózgu oraz stan neurobehawioralny wcześniaków, wygłoszonej w Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (2014).

    W 2002 roku otrzymał Certyfikat Animatora Promocji Zdrowia wydanego przez Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Szczecinie.

    Uczestnik kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych, m.in.:
- NDT-Bobath – Basic (2003),
- VII warsztaty neurologiczne (2004),
- NDT-Bobath - Baby (2005),
- warsztaty NDT-Bobath – Terapia neurorozwojowa małego dziecka (2005), uzyskując Europejski Certyfikat Terapii NDT-Bobath.

     Międzynarodowy Terapeuta Terapii NDT-Bobath i członek stowarzyszenia NDT- Bobath (2003).

   W latach 2002-2003 fizjoterapeuta pobytu dziennego, w latach 2003-2005 fizjoterapeuta wczesnej interwencji w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie.
 
   Od 2004 roku nauczyciel zawodu w szkole medycznej w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (dawniej Policealna Szkoła Medyczna).


   Od 2004 roku nauczyciel akademicki Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Pomorska Akademia Medyczna) w Szczecinie.

   Od 2005 roku fizjoterapeuta wczesnej interwencji i zastępca kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Tęcza", wchodzącego w skład Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza" w Szczecinie.

   Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną Diagnostyka i Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath w Słubicach, a od 2007 również w Szczecinie.

    Autor i współautor publikacji naukowych, m.in.: Postępowanie przeciwbólowe w zakresie fizjoterapii - bóle menstruacyjne. Wyznaczniki efektywnego radzenia sobie ze stresem. Zabiegi fizjoterapeutyczne w oddziałach patologii noworodka.

     Aktywny uczestnik wielu wykładów, warsztatów, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, m.in.:
- Seminarium naukowe Pt Fizjoterapia w pediatrii NDT Bobath zorganizowane przez Samodzielną Pracownię Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej oraz Klinikę Neonatologii w Szczecinie (2009),
- Konferencja nt „Aktualne możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniem rozwoju psychoruchowego” zorganizowana przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach i Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU Koło w Żorach, wygłosił referat pt Wpływ masażu na mózgowe krążenie u noworodka (2010),
- Wykład pt Zdrowotne i psychologiczne aspekty masażu wygłoszony w Szkole Zdrowia na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2010),
- Warsztaty pt Masaż Shantala w stymulacji rozwoju dziecka przeprowadzone przez słuchaczy kierunku Technik Masażysta Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w ramach Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron w Szczecinie (2010),
- V Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa pt. Aktualne koncepcje rozwoju masażu w Polsce i na świecie zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, na której wygłosił referat nt Wpływ masażu na mózgowy przepływ krwi u noworodków (2011),
- Konferencja II Zachodniopomorskie Dni Położnictwa, Ginekologii, Neonatologii i Farmakologii Klinicznej, na której wygłosił referat pt Postępowanie fizjoterapeutyczne wobec dziecka zdrowego i chorego (2011),
- Konferencja "Fizjoterapia w Pediatrii" zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska ,  na której wygłosił referat pt Terapia neurorozwojowa w kontekście neurofizjologicznym (2012),
- Warsztaty „Masaż w pediatrii” zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie (2013),
- Konferencja „Tydzień Mózgu” w Szczecinie pod patronatem The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) i Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników (2013),
- Konferencja „Tydzień Mózgu” w Szczecinie zorganizowana przez Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Oddział Szczeciński wraz z Sekcją Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników w Szczecinie, na której wygłosił referat pt Kształtowanie funkcji mózgu i rozwoju psychoruchowego w aspekcie fizjologii i neurostymulacji (2014).

     Współautor podręcznika akademickiego pt Opieka okołoporodowa.

    W 2012 roku odznaczony przez Kapitułę Orderu Dwóch Serc za zaangażowanie w propagowanie opieki rozwojowej dzieci.

     Członek Klubu „Ludzie Masażu"
         Nr karty członkowskiej 058/KLM/P/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Źródło:
www.leksykonmasazu.pl (2015)
Leszek Magiera. Leksykon masażu i terminów komplementarnych. 2015
Źródło foto:
www.fizjoterapia.pl

O wpływie masażu na zawartość białka w moczu ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O mięsieniu oka (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

O zastosówaniu mięsienia drgawkowego (Historia m ...

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Mięsienie przez laików (Historia masażu)

W leksykonie masażu przedstawiono artykuły, rozprawy naukowe i notatki z polskich czasopism lekarskich XIX i XX wieku z zakresu różnego rodzaju masażu czytaj więcej czytaj więcej

Oferta BIO-STYL

Firma wydawnicza Bio- styl przedstawia ofertę książek z zakresu masażu. Wszystkie książki posiadają… recenzje. Zapraszamy do księgarni„ w całej Polsce i księgarni inter ... czytaj więcej czytaj więcej

Bio-Styl

W Leksykonie masażu została opisana firma wydawnicza Bio-Styl Leszek Magiera czytaj więcej czytaj więcejŚrodki poślizgowe 2

Warto wiedzieć

INFO REGIONALNE

Partnerzy

Bio-Relax Habys Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii